top of page

Vērtību aptaujas datus izmantos, lai veidotu izglītības programmas


Šodien Grobiņas PIC tikāmies ar projekta "Susdevalues" nacionālo komandu, lai plānotu trešo darbacēlienu, kurā galvenais uzdevums ir izveidot Vērtību izglītības programmu, kas balstīta uz iepriekš veikto aptauju sešās projektu partnervalstīs.

Vērtību izglītības programma piedāvās vispusīgu vērtību un to ietekmes uz personības un sabiedrības attīstību izpēti. Programma ir paredzēta izglītotājiem darbā ar pieaugušajiem, kā arī jebkuram iedzīvotājam, kurš vēlas padziļināti interesēties par vērtībām un veidot taisnīgāku, humānāku, neatkarīgāku un demokrātiskāku sabiedrību.

Darba procesā Latvijas komanda izmantos aptaujā iegūtos datus un pētīs, kā vērtības sabiedrībā nosaka to, kādas vērtības pārņem mūsu bērni un ģimenes nozīmi nākamo paaudžu attieksmju veidošanā. Pārējās partnervalstis gatavos programmas par tēmām - kas ir vērtības un kāpēc tās ir svarīgas, kādas ir Eiropas vērtības, kā mūsu vērtības ietekmē to, kā mēs pavadām savu laiku, kā mūsu vērtības ietekmē to, kā mēs tērējam naudu.

SUSDEVALUES ir Erasmus+ finansēts projekts, kura mērķis ir sniegt padziļinātu informāciju par pastāvošo plaisu, kas attiecas uz vecāka gadagājuma cilvēkiem un jauniešiem, kā arī migrantiem un vietējiem iedzīvotājiem.

SUSDEVALUES atbalstīs pieaugušo organizāciju skolotājus, veidojot vadlīnijas, kas iedvesmos pieaugušo, vecāka gadagājuma cilvēku, jauniešu, migrantu un vietējo iedzīvotāju kopīgās pamatvērtības.

SUSDEVALUES mērķis ir piedāvāt dažu cilvēka pamatvērtību, piemēram, brīvības, drošības, solidaritātes, konformitātes, estētikas, tolerances, viesmīlības, labestības un cieņas pret atšķirībām, pārvērtēšanu Eiropā, jo īpaši konsorcija valstīs (Austrijā, Kiprā, Grieķijā, Spānijā, Turcijā, Itālijā un Latvijā).


 Projektu SUSDEVALUES ("Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārskatot vērtības") (projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017)ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.


15 views0 comments

Comments


bottom of page