top of page

Mob.tālr: +371 28382001

               +371 25903405 (pieaugušo izglītības darba speciāliste Ieva Ignatova)

               +371 29194942 (direktore Eva Krastiņa-Pucena)

 

E-pasts: grobinas.pic@dkn.lv

Adrese:

M.Namiķa iela 19, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads,

LV-3430

REKVIZĪTI

Saņēmējs: Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs
M.Namiķa iela 19, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

 

Maksātājs:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

Reģ.Nr. 90000058625

Konta Nr. LV73UNLA0050014272020

A/S „SEB banka”

bottom of page