top of page

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA227-ADU-094488

“I. We. Society.” īstenošana no 2021.gada 1.marta līdz 2023.gada 28.februārim.

 

Izveidotas 6 jaunas digitālās programmas, kuras pieejamas projekta platformā - https://lv.iwesociety.com/

Projekts "Es.Mēs.Sabiedrība" koncentrējas uz interesantu un noderīgu digitālo kursu programmu izveidi, kuras varētu izmantot dažāda vecuma un profila pieaugušie.

Mērķis ir nodrošināt visu vecumu cilvēkiem vienlīdzīgu un atvērtu piekļuvi kvalitatīvām mācību iespējām un daudzveidīgai mācīšanās pieredzei, īpašu uzmanību pievēršot sabiedrības neaizsargātajai daļai, kas saskaras ar izmaiņām vai trūkumiem savā dzīvē, daži no tiem ir radušies Covid-19 pandēmijas dēļ. Projekta mērķa grupa ir diezgan plaša, taču katra programma koncentrējas uz konkrētu mērķa grupu. Ņemot to vērā, tiek izveidots efektīvs materiāls, kas balstīts uz dažādu mērķa grupu vajadzībām.

Projektu īsteno 6 centri, kas nodarbojas ar pieaugušo izglītību:

 • Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs (LATVIJA)

 • Ecocenter Foundation (UNGĀRIJA)

 • Asociacion De Innovacion, Formación y Empleo para el Desarrollo Sostenible (SPĀNIJA)

 • Ljudska Univerza, Zavod Za Izobrazevanje In Kulturo, Rogaska Slatina (SLOVĒNIJA)

 • GG Eurosuccess Consulting Limited (KIPRA)

 • Igors, obrt za cjeloživotno učenje, vl. Igors Štavličs, Marindvora (HORVĀTIJA).

Nr.3.png
LV Līdzfinansē Eiropas Savienība_POS.jpg

Katrai projekta mērķa grupai ir savas vajadzības, kur izveidotais kurss var palīdzēt tikt galā ar esošo situāciju:

 • jaunajiem vecākiem, bērnam piedzimstot, var būt nepieciešams padoms, kā risināt dažādas problēmas sabiedrībā

 • reimigrējošiem cilvēkiem ir jāpielāgojas jaunajai situācijai dzimtajā valstī

 • nesen pensionētiem cilvēkiem ir jāpalīdz justies joprojām aktīviem un sabiedrībā vajadzīgiem

 • cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm tiešsaistes kurss būs viegli pieejams

 • Covid-19 pandēmijas skartie pagaidu bezdarbnieki no kursiem gūs labumu, jo tajā tiek iekļauti praktiski padomi jauna darba atrašanai

 • mazo uzņēmumu īpašnieki saņems praktisku palīdzību, kā mazināt esošās problēmas.

Projekta ietekme un ilgtspēja ir šāda:

 • 600 dalībnieki būs guvuši motivāciju uzlabot savu dzīvi un pilnveidojuši IT prasmes

 • 60 dalībnieki būs reflektējuši par izveidotajiem digitālajiem tālmācības kursiem

 • 40 darbinieki būs pilnveidojuši savas svešvalodu un IT prasmes, kā arī papildinājuši savas zināšanas pieaugušo izglītībā

 • Pieaugušo izglītības centros būs 6 jaunas digitālās programmas, kuras varēs piedāvāt mazaizsargātām sociālajām grupām.

KONFERENCE  "ES.MĒS.SABIEDRĪBA"

Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) 2023.gada 8.februārī pulcēja dažādu nozaru pārstāvjus uz konferenci “Es.Mēs.Sabiedrība”, lai runātu par īstenoto Erasmus+ projektu.

Konferenci atklāja moderators un sabiedrības līdzdalības eksperts Vilis Brūveris, kuram izdevās klātesošos saliedēt, sasmīdināt un iedvesmot turpināt darboties un būt aktīviem. Dalībnieki runāja par pārmaiņām un to, kā katrs cilvēks uztver pārmaiņas. Pārmaiņas var uztvert kā draudus vai uzskatīt par jaunām iespējām.

Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Erasmus+ programmas projekta "I.We.Society" digitālajām programmām. Ir pieejamas 6 digitālās programmas, kas paredzētas dažādu dzīves situāciju atbalstam - "Kad bērns ienāk jaunā ģimenē", "Kad imigranti izvēlas atgriezties dzimtenē", "Kad cilvēki izvēlas doties pensijā", "Kad cilvēkiem ir dažādas invaliditātes", " Kad cilvēks ir īslaicīgi bezdarbnieks”, un “Kad cilvēks ir mazā uzņēmuma īpašnieks un uzņēmējs”. Katrs dalībnieks iepriekš bija izvēlējies sev interesējošu tēmu, iepazinies ar izstrādāto programmu saturu un sniedzis savu vērtējumu.

Pēc gardas kafijas pauzes pasākuma skatītāji darbojās grupās un ieguldīja savas zināšanas un radošo domāšanu mūžizglītības un pieaugušo izglītības attīstībā Dienvidkurzemes reģionā. Grupas strādāja pie idejām par tādām tēmām kā vajadzības, izaicinājumi, sadarbība, pašvaldības atbalsts un vīzija mūžizglītības attīstībai novadā.

Kopumā guvām daudz labu ideju un ieteikumu, kā veidot pieaugušo izglītību, un iegūtās atziņas pielietosim stratēģijas veidošanas procesā. Paldies visiem konferences dalībniekiem par ieguldīto darbu!

Publikācijas: 

Erasmus+ 1.tikšanās_24.03.2021..png

Pirmā projekta sanāksme 2021.gada martā

bottom of page