top of page

Sadarbība ar Sociālo dienestu

 Šodien Grobiņas Pieaugušo centrā ciemojās Dienvidkurzemes sociālie darbinieki, kuri specializējas sociālajā darbā ar ģimeni un bērniem. Tikšanās mērķis bija rast jaunas idejas sadarbībai, lai palīdzētu risināt sociālā dienesta klientu izaicinājumus un rosinātu iesaistīties mūžizglītības pasākumos.

Tikšanās laikā vēlreiz atgādinājām par izdegšanas simptomiem un to, cik svarīgi veikt dažus vienkāršus profilaktiskus pasākumus, lai stiprinātu fizisko un mentālo veselību (veselīgs miegs, fiziskas aktivitātes, socializēšanās u.c.), izspēlējām metodi ar attēliem, kas dažreiz var palīdzēt cilvēkam atvērties, netieši norādīt uz savām šābrīž sajūtām un uzsākt sarunu.

Vēlāk aicinājām sociālos darbiniekus grupās izrunāt pašu vajadzības, klientu vajadzības un iespējamās sadarbības iespējas, kas varētu palīdzēt šīs vajadzības risināt.

Rezultātā nonācām pie idejām, kas neprasa milzīgus ieguldījumus, toties to ietekme varētu būt ļoti pozitīva. Piemēram veidot atbalsta grupas, kuras vienotu kopīgas vajadzības, vecuma grupa, intereses, un piedāvāt izglītojošas praktiskas nodarbības. Sociālie darbinieki bieži vien ir vietējo kopienu acis, ausis, stiprais plecs un gādīgā sirds. Sociālie darbinieki zina edzīvotājus, kuriem nepieciešams atbalsts pašizaugsmei un kuriem nepieciešami pieaugušo izglītības pakalpojumi. Galu galā bijām vienisprātis par to, ka cilvēks, kuram nav motivācijas parūpēties par sevi, nebūs gatavs jaunu profesionālu zināšanu un prasmju apgūšanai. Tāpēc ir svarīgi šiem cilvēkiem sākotnēji nodrošināt iespēju celt savu pašapziņu un motivāciju uzlabot savus dzīves sperot mazus solīšus. Sākot ar prasmēm ikdienai, kā ēst gatavošana, praktisku lietu gatavošana, iredzes loka paplašināšana - nteresantu cilvēku satikšana u.c.

Paldies sociālajiem darbiniekiem par apciemojumu un saturīgajām sarunām. Īpašs paldies Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītājai Inesei Lapiņai par atvērtību un tikšanās organizēšanu.


8 views0 comments

Comments


bottom of page