top of page

Konference Dienvidkurzemes mūžizglītības attīstībai “ES.MĒS.SABIEDRĪBA”
8.februārī Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) konferencē "Es.Mēs.Sabiedrība" pulcēja dažādu jomu pārstāvjus, lai pastāstītu par PIC piedāvājumu, īstenotajiem projektiem un nākotnes plāniem.

Konferenci atklāja moderators un sabiedrības līdzdalības eksperts Vilis Brūveris, kuram izdevās klātesošos gan saliedēt, gan sasmīdināt, gan iedvesmot turpināt darboties un būt aktīviem. Dalībnieki diskutēja par pārmaiņām un to, kā katrs pārmaiņas uztver. Pārmaiņas var uztvert, kā draudu vai arī saskatīt tajās jaunas iespējas.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Erasmus+ programmas projekta "Es.Mēs.Sabiedrība" digitālajām programmām. Digitālās programmas ir paredzētas kā atbalsts dažādām dzīves situācijām - “Kad jaunā ģimenē ienāk bērns”, “Kad imigranti izvēlas atgriezties dzimtenē”, “Kad cilvēki izvēlas doties pensijā”, “Kad cilvēkiem ir dažādas invaliditātes”, “Kad cilvēks īslaicīgi ir bezdarbnieks”, un “Kad cilvēks ir maza uzņēmuma īpašnieks un uzņēmējs”. Katrs apmeklētājs jau iepriekš bija izvēlējies sev interesējošo tēmu, iepazinās ar programmu saturu un deva savu vērtējumu.

Pēc gardas kafijas pauzes, konferences otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja aizdomāties par savām vērtībām, meklēt kopīgās, kā arī ieskatīties Erasmus+ projekta "Sabiedrības ilgtspējīga attīstība caur vērtību novērtēšanu" ietvaros veiktās iedzīvotāju aptaujas pirmajos rezultātos. Erasmus+ KA2 stratēģisko partnerību projektu Nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017 “Ilgtspējīga attīstība izzinot vērtības”. Projekta mērķi ir - nodrošināt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, atklājot un pārvērtējot galvenās un kopīgās vērtības, palīdzēt cilvēkiem labāk saprast vienam otru, sniegt ieguldījumu paaudžu plaisas mazināšanā starp jauno paaudzi un veco paaudzi, vairot ģimenes vērtības, nodrošināt atšķirību pieņemšanu un aizspriedumu izzušanu. Grobiņas PIC ir vadošais projekta partneris. Projekta partneri ir pieaugušo izglītības centri no Austrijas, Turcijas, Spānijas, Kipras un Itālijas.

Turpmāk pasākuma auditorija strādāja grupās un ieguldīja savas zināšanas un radošo domāšanu mūžizglītības un pieaugušo izglītības attīstībā Dienvidkurzemes novadā. Grupas strādāja pie idejām par tādām tēmām, kā vajadzības, izaicinājumi, sadarbība, pašvaldības atbalsts un vīzija mūžizglītības attīstībai novadā. Kopumā ieguvām daudz labu ideju un ierosinājumu par to, kā veidot pieaugušo izglītību un atziņas pielietosim stratēģijas izveides procesā. Paldies visiem konferences dalībniekiem par ieguldīto darbu!
91 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page