top of page

Vērtību izglītības programma

Aicinām iepazīties ar projekta "SUSDEVALUES" brošūru par 3.darba pakotni. Projekta "SUSDEVALUES" komanda ir izstrādājusi tiešsaistes mācību materiālus par Vērtību būtību un vērtību nozīmīgumu dažādās dzīves situācijās. Šobrīd projekta interneta vietnē pieejama Vērtību izglītības programma angļu valodā. Pēc programmu pilotēšanas tā būs pieejama arī latviešu valodā.

 Projektu SUSDEVALUES ("Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārskatot vērtības") (projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017)ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.


6 views0 comments

Comments


bottom of page