top of page

Uzzini par digitālo prasmju tendencēm un aktualitātēm Latvijā un Eiropā! eprasmes.lv jaunumiAizvien aktuālāks kļūst digitālo prasmju jautājums un tā nozīmīgums digitālās pārveides ietekmē. Kāda ir prasmju nākotne? Kā mainīsies iedzīvotāju uzvedība?


2023. gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Prasmju gadu (#EuropeanYearOfSkills). Gan Latvijā, gan Eiropā aktīvi tiek īstenotas digitālo prasmju pilnveides iniciatīvas iedzīvotāju konkurētspējas, līdzdalības un talanta veicināšanai.Latvijas Digitālo prasmju partnerības platformas saturs tiek regulāri papildināts, kā arī tiek veikta integrēta satura apmaiņa un publicēšana ar Eiropas Digitālo prasmju un darbvietu platformu.Tiešsaistes pasākums “Prasmju nākotne!” EPALE Kopienas konferences ietvaros


Kādi jaunumi sagaidāmi digitālo prasmju jomā? Kādas ir darba tirgū aktuālās prasmes un atbalsta programmas digitālo prasmju apguvei Latvijā?


Par to uzzināsiet 12. oktobra tiešsaistes seminārā “Prasmju nākotne!”, ko organizē EPALE kopiena sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Mērķauditorija ir pieaugušie izglītojamie, pieaugušo izglītotāji, profesionālās izglītības iestādes, darba devēji un darba ņēmēji.


Eiropas izglītotāju digitālās kompetences ietvars DigCompEdu latviešu valodā


​​DigCompEdu ietvars ir atbilde uz daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs pieaugošo izpratni par to, ka izglītotājiem, lai izglītības veicināšanai un inovācijai varētu izmantot digitālo tehnoloģiju potenciālu, nepieciešams viņu profesijai specifisks digitālo kompetenču kopums.

Uzzini vairāk par 6 pedagoģiski specifiskām digitālās kompetences jomām:

  1. joma: Profesionālā iesaiste.

  2. joma: Digitālie resursi.

  3. joma: Mācīšana un mācīšanās.

  4. joma: Vērtēšana.

  5. joma: Izglītojamo iespēju nodrošināšana.

Eiropas kiberdrošības prasmju ietvars latviešu valodā


Kādi ir 12 tipiskākie kiberdrošības speciālistu lomu profili? Kādas zināšanas un prasmes tiem nepieciešamas? Uzzini par to Eiropas kiberdrošības prasmju ietvarā, kas ir piemērojams dažādām organizācijām, kā arī atbalsta visu kiberdrošības profesiju attīstību.

Ietvars sastāv no diviem dokumentiem:

  • EKPI kiberdrošības speciālistu lomu profili

  • EKPI lietotāja rokasgrāmata

Tas izstrādāts tā, lai būtu viegli saprotams un pietiekami visaptverošs, sniedzot atbilstošas padziļinātas zināšanas par kiberdrošību.


Kā mainīsies iedzīvotāju uzvedība un prasmju vajadzības digitālās pārveides ietekmē?


Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs CEDEFOP publicējis ziņojumu ar secinājumiem par darba ņēmēju prasmju vajadzību analīzi, kā vienu no svarīgākajiem minot ​​to, ka digitālā pārveide pirmkārt un galvenokārt ir prasmju pāreja. Kas norāda uz to, ka darba ņēmēju labjutība un kvalitatīvas darbvietas ir Eiropas digitālās pārveides pamatā? Par to uzzināsiet šajā Eiropas prasmju un nodarbinātības apsekojumā, kas aptver vairāk nekā 46000 pieaugušo darba ņēmēju 29 valstīs.


Platforma eprasmes.lv ir lieliska iespēja dalīties ar digitālo prasmju resursiem un uzzināt par svarīgāko digitālo prasmju jomā Latvijā un Eiropā!

27 views0 comments

Comments


bottom of page