top of page

Turpat 8 tūkstoši nodarbināto devītajā mācību kārtā apgūst digitālās prasmes
Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācības pieaugušajiem 9. kārtā digitālo prasmju apguvei tika uzņemti 8064 nodarbinātie, no tiem mācības turpina gandrīz 8 tūkstoši nodarbināto. Profesionālās pilnveides izglītības programmās mācības apgūst 3581 nodarbinātais, studiju kursos – 3547, savukārt studiju moduļus apgūst 862 nodarbinātie. Kopumā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā projekta pēdējā uzņemšanas kārtā 44 izglītības iestādes visā Latvijā sniedza iespēju pieteikties kādai no 197 piedāvātajām izglītības programmām, lai apgūtu digitālās prasmes no pamata līdz augstākam līmenim. Devītajā kārtā no 8064 personām mācības uzsāka 6052 personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem, 900 personas vecumā no 45 – 49 gadiem, savukārt 1112 personas ir vecākas par 50 gadiem. Reģionu griezumā no visām uzņemtajām personām lielākais uzņemto nodarbināto skaits ir bijis Rīgas plānošanas reģionā, kur dzīvo lielākais nodarbināto skaits – 5650 personas. Tam seko Zemgales plānošanas reģions ar 786 uzņemtām personām. Kurzemes plānošanas reģionā uzņemti 594 nodarbinātie, savukārt Latgales un Vidzemes reģionā – katrā 517 nodarbinātie. Šobrīd mācības aktīvi turpinās gan tiem nodarbinātajiem, kas uzsāka apgūt izglītības programmas 9. kārtas ietvaros, gan vēl daļai nodarbināto no iepriekšējām mācību kārtām. Visas mācības tiks pabeigtas līdz š.g. 31. oktobrim. Pieteikties izglītības programmās varēja jebkurš strādājošais vai pašnodarbinātais Latvijas iedzīvotājs no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Lai motivētu Latvijas nodarbinātā personas apgūt jaunas prasmes un zināšanas, mācību izmaksas 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, savukārt nodarbinātā līdzmaksājums ir 10%. Strādājošām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas. Par projektu ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno VIAA sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.


Ja vēlaties iegūt/paaugstināt savu digitālālo kompetenci, piesakieties kursam "Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā" Grobiņas PIC.

5 views0 comments

Comments


bottom of page