top of page

Trīs sivēntiņi jeb finanšu pratības nozīme

Vai atceraties pasaku par trīs sivēntiņiem? Tiem, kuri devās pasaulē laimi meklēt un katrs sev uzcēla mājiņu - salmu, žagaru un mūra mājiņas. Kad, vēl pirms ziemas atnāca ļaunais vilks, un, kad vilks bija nopūtis salmu un žagaru mājiņas, tad visi sivēntiņi patvērās drošajā un pamatīgajā mūra mājā. Šī, kā jau daudzas pasakas, nav tikai pasaka. Kā saka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vecākā sabiedrisko attiecību speciālisteAija Brikše: "Finanšu pratība ir mūsu spēja rīkoties ar naudu tā, lai mēs spētu nodrošināt sev labklājību un finansiālu drošību ne tikai tagadnē, bet arī nākotnē. Līdzīgi kā sivēntiņi, arī mēs varam prognozēt, ka reiz pienāks dzīves posms, kuram nepieciešams finansiāli sagatavoties. Vēl pirms ziemas jeb pensijas vecuma, kad dosimies pelnītā atpūtā, var atnākt ļaunais vilks jeb kāda negaidīta krīzes situācija. Finanšu pratība veicina to, ka katrs indivīds un sabiedrība kopumā var par sevi finansiāli parūpēties, ir noturīga pret dažādiem satricinājumiem, kas ietekmē finanses, īstermiņā un ilgtermiņā un dzīvo labklājīgu dzīvi. Proti, laicīgi un pārdomāti uzbūvē sev mūra māju, kurā patverties." (A.Brikše rakstā par finanšu pratību)

Ar šo stāstu Aija Brikše sāka semināru par finanšu pratību, kad19.maijā kopā ar Latvijas pieaugušo izglītības koordinatoriem viesojāmies Latvijas Bankā Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta organizētajā seminārā. Pasākuma galvenie uzdevumi bija izvirzīt aktuālās tēmas, kas būtu visvairāk nepieciešamas iedzīvotājiem tieši finanšu pratības jomā, diskusija par neformālās izglītības programmas izstrādi iedzīvotāju finanšu pratības attīstīšanai, programmas izstrādes uzsākšanai sadarbībā ar Latvijas Bankas ekspertiem un par pilotēšanas procesa organizēšanas iespējām sadarbībā ar pašvaldību koordinatoriem, par pieejamiem mācību materiāliem un līdzekļiem finanšu pratības apguvei.

Pieaugušo izglītības koordinatori dalījās pieredzē par savu reģionu iedzīvotāju vajadzībām, un grupu darba un diskusiju rezultātā izkristalizējās trīs prasmes/ tēmas, kas būtu primāri jāstiprina - finanšu plānošana, finanšu drošība un ieguldījumi un uzkrājumi, tai skaitā arī pensiju plāni. Plašāk par finanšu paratību var uzzināt Latvijas Bankas mājaslapā .

Savukārt Latvijas Bankas ekonomiste mūs iepazīstināja ar jaunākajām prognozēm un aktualitātēm ekonomikā, kas šobrīd ir diezgan nenoteiktas dēļ neparedzamajiem ģeopolitiskajiem notikumiem, kā arī ar straujajām klimata pārmaiņām, migrāciju un citiem apstākļiem, kas būtiski var ietekmēt prognozes dažādās nozarēs. Vairāk par Latvijas Bankas prognozēm ekonomikā lasiet šeit.

Mums bija iespēja apskatīt arī Latvijas Bankas izveidoto Zināšanu centru, kas atrodas vēsturiskajā bankas seifā, kas, kā noskaidrojām, nekad nav ticis aplaupīts un pat šādu mēģinājumu nav bijis. Zināšanu centrs ir iespaidīgs gan ar interaktīvām spēlēm un stendiem, gan arī ar informatīvo ietilpību - centrā var uzzināt visu, kas saistīts ar naudu un ekonomiku - no domāšanas un attieksmes par naudu un bagātību, naudas vēstures līdz pat mūsdienu sarežģītajiem, globālajiem procesiem, kas ietekmē naudas vērtību, inflāciju/ deflāciju utt. Interaktīva izglītojoša ekonomikas klase, kur interesanti ir gan lielam, gan mazam. Zināšanu centrs ir atvērts ekskursijām. Vairāk par Zināšanu centru un kā pieteikties ekskursijai lasiet šeit.

Izmantojām šo pasākumu, kā kārtējo koordinatoru tikšanos un pieredzes apmaiņu. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta

vecākā eksperte - projektu vadītāja Laura Iveta Peniga iepazīstināja ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” aktualitātēm, koordinatori dalījās pieredzes stāstos par projektā izstrādātās neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” pilotēšanas gaitu (šāda izglītības programma tūlīt tiks uzsākta arī tepat Grobiņā). Sekojiet Grobiņas Pieaugušo izglītības centram, lai uzzinātu par par jaunumiem mūžizglītībā un izglītošanās iespējām pieaugušajiem novadā.14 views0 comments

Comments


bottom of page