top of page

SUSDEVALUES partneru tikšanās Grobiņā

2. un 3. jūlijā  Grobiņas Pieaugušo izglītības centrā uzņēmām Erasmus+ projekta SUSDEVALUES starptautiskos partnerus. Ciemos bija ieradušies partneri no Austrijas, Itālijas, Spānijas un Turcijas. Partneri no Kipras partnerorganizācijas, kā arī kolēģi no pārējām organizācijām, kuri nevar'ja ierasties klātienē, sapulcei pievienojās digitālajā vidē. Šī bija partneru 4. klātienes tikšanās un šī projekta ietvaros arī pēdējā, jo projekts tuvojas noslēgumam. Tādēļ darba sesija bija gara un intensīva, lai paspētu izrunāt klātienē visus plānotos jautājumus, jo, lai arī virtuālās sapulces un darbs digitālā vidē var būt gana efektīvs, jāatzīst, ka klātienē darbam ir cits ātrums, daudz vienkāršaķ pieņemt lēmumu, idejas attīstās viena pēc otras un, protams, emocionāla pievienotā vērtība.


Sapulces laikā:


  • Analizējām projekta progresu, sasniegtos starpposma mērķus un pārvarētos izaicinājumus.


  • Izvērtējām pēdējos divus projekta uzdevumus -

    • Sabiedrības un indivīda pamatvērtību vadlīnijas, kurā katrs partneris iedziļinājās kādas vērtības jēdziena izcelsmē, uztveres veidošanās procesā vēstures gaitā un vērtības nozīmīgumā Eiropas Savienības kontekstā. Tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā palīdzēt dažādu kultūru un dažādu paaudžu pārstāvjiem labāk saprast vienam otru un veidot nākotnes sabiedrības vērtības Eiropā. Šajās vadlīnijās būs atrodamas arī aktivitātes par konkrētajām vērtībām, ko jebkurš pieaugušo izglītotājs vai citi interesenti varēs izspēlēt un tādējādi padziļināti izprast vai pārdomāt vērtības nozīmi savā dzīvē un sabiedrībā kopumā. Vadlīnijās ir atrodama informācija un spēles par tādām vērtībām, kā solidaritāte, iecietība un atvērtība pret citiem, personīgās vērtības, cieņa pret demokrātiskām institūcijām, vārda brīvība, ilgtspēja, kultūra, izolācija.

    • Interaktīvs ģimeņu albums - šobrīd visi partneri strādā pie interaktīvā ģimeņu albuma izveides. Šī uzdevuma mērķis ir uzsvērt ģimeni kā vērtību un parādīt ģimenes nozīmi vērtību nodošanā nākamajām paaudzēm, mazināt plaisu starp paaudzēm, kā arī dot iespēju ģimenēm sanākt kopā un pārrunāt jautājumus, par ko ikdienā bieži vien neizdodas parunāt.


  • Izstrādājām rīcības plānu atlikušajiem mēnešiem līdz septembrim, kad projekts beigsies, lai veiksmīgi pabeigtu projekta uzdevumus un nodrošinātu tā rezultātu ilgtspēju. Secinājām, ka kopumā sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga un mēs šādā sastāvā vēlētos sadarboties arī citos nākotnes projektos pieaugušo izglītības jomā.


Un, protams, pēc labi padarīta darba svinējām sirsnīgo satikšanos un veiksmīgo sadarbību līdz šim. Mums bija tas gods un prieks izrādīt Grobiņu, pastāstīt par Dienvidkurzemes bagatībām, Latvijas vēsturi, kultūru un tradīcijām. Paldies tūrisma klubam "Oga" un zinošajai stāstniecei Maijai, kura mūs uzņēma kuršu vikingu ciemā un pastāstīja par kuršu un vikingu saikni un Latvijas senvēsturi, paldies Raimondam par iespēju izjust senatnes smagumu airējot vikingu laivu. Paldies radošajam Grobiņas radošajam klubam "Efeja" un tās vadītājai Birutai par brīnišķīgo vainagu pīšanaas darbnīcu, iespēju iepazīt Latvijas pļavu daudzveidību un uzpīt katram savu vainagu. Arī vīri pina ziedu vainagus, kas varētu šķist netradicionāli, bet jebkurž uzplaukst pļavas ziedu vainagā, arī vīri. Paldies folkloras kopai "Dzērvīte" par jauko iekustināšanu ar latviešu rotaļām un tautasdziesmām. Paldies folkloras kopas vadītājai Antrai un meitenēm - Ancei, Adelīnai un Martai. Paldies arī visiem Grobiņas PIC un projekta SUSDEVALUES Latvijas kolēģiem par iesaisti un organizēšanu. Atsauksmes no mūsu viesiem ir sirdi sildošas.


Mazliet ir tāda skaista noslēguma sajūta, bet priekšā vēl intensīvs darbs vasarā un noslēguma pasākumi septembrī. Septembrī jūs aicināsim uz projekta noslēguma konferenci.


Plašāk par projekta "SUSDEVALUES" aktivitātēm mājaslapā https://susdevalues.com/.


Raksts tapis projekta SUSDEVALUES ("Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārskatot vērtības") (projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017)ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
5 views0 comments

Comments


bottom of page