top of page

Starptautiskā komandā strādā, lai pētītu vērtības

Projekta "Susdevalues" kārtējā starptautisko partneru tiešsaistes tikšanās reizē apspriedām nākamajā darba cēlienā darāmo. Nākamais uzdevums ir izveidot rokasgrāmatu par vērtību nozīmi, jēdzieniem, vērtībām dažādās kultūrās utt. Šo darba paketi vadīs Spānijas partneri un tikšanās laikā pārējiem partneriem prezentēja izstrādāto ideju vērtību rokasgrāmatai, kas būs palīgs jebkuram pieaugušajam, kurš vēlēsies padziļināti izzināt Eiropas vērtības un to nozīmi un ietekmi.

Līdz šim projekta "Susdevalues" ietvaros katra partnervalsts ir veikusi aptaujas par iedzīvotājiem svarīgajām vērtībām, aptaujas ir apkopotas un rezultāti ir iztulkotas angliski un 6. partnervalstu valodās. Balstoties aptauju rezultātos norādītajās iedzīvotājiem svarīgākajās vērtībās, izveidojām Vērtību izglītības programmu. Programma sastāv no 5 blokiem par dažādām vērtībām. Grobiņas PIC ir izveidojis sadaļu par ģimeni - kā ģimene ietekmē nākotnes pieaugušā vērtību sistēmu, kā ar dažādiem pasākumiem un ģimenes tradīcijām varam pieņemt un izcelt jaunas vērtības. Šobrīd tiek pabeigts programmas tulkošanas darbs nacionālajās valodās. Nākamā gada sākumā programmas būs pieejamas projekta mājaslapā


Projektu SUSDEVALUES (projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017)("Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārskatot vērtības") līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+.13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page