top of page

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ tiekas PAŠVALDĪBU PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS KOORDINATORI


28. februārī kultūras centrā “Siguldas devons” notika Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru seminārs “Pieaugušo izglītības darba organizēšana un īstenošana pašvaldībā”, kurā pārrunātas nozares aktualitātes. 

Semināra dalībniekus uzrunāja Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, akcentējot: “Kamēr tu mācies, tikmēr – dzīvo!” Siguldas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sigita Upmale, uzrunājot dalībniekus, uzsvēra, ka pieaugušo izglītību ir svarīgi balstīt dažādībā, radot iespējas ikkatram apgūt ko jaunu. Tā mēs veicinām socializāciju, veidojam piesaisti vietējai kopienai, apzinām kultūrvēsturisko mantojumu un radām jaunu pievienoto vērtību. Gudra sabiedrība viecina ekonomisko izaugsmi. 

Tikšanās laikā pārrunātas aktualitātes pieaugušo izglītības jomā – par pieaugušo izglītības organizēšanu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta ietvaros stāstīja Laura Iveta Peniga, par neformālās izglītības programmas izstrādes vadlīnijām iepazīstināja Latvijas Zinātņu tālmācības vidusskolas metodiķe Dr.sc.admin Anita Zaļaiskalne, par Latvijas Bankas piedāvātajām iespējām pieaugušajiem pilnveidot zināšanas un prasmes finanšu pratībā, skaidoja Latvijas Bankas finanšu pratības vecākā finanšu pratības speciāliste Aiga Rullere. Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns klātesošos iepazīstināja ar mūžizglītības iniciatīvu “Lielo ģimnāzija”, tās dibināšanu, mērķiem, līdz šim īstenotajām aktivitātēm. Biedrības “Mālpils tautskola” vadītāja Līvija Mukāne dalījās pieredzē ar savu stāstu par mūžizglītības kultūras stiprināšanu kopienā, tai skaitā pieaugušo iesaisti programmas Erasmus+ projektu īstenošanā. Semināra pieredzes stāstu daļu noslēdza biedrības “Smailes” valdes locekle Līvija Gridjuško, stāstot par pieaugušo mūžizglītības kultūras stiprināšanu Lēdurgas pagastā kopienā. 

Otrajā dienas daļā pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori apmeklēja dienas centru “Iespēju māja”, kur biedrības “Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina pastāstīja, kā novadnieki ar īpašām vajadzībām tiek iesaistīti prasmju apguvē un pilnveidē, kā arī kādi atbalsta mehānismi šiem cilvēkiem ir pieejami. Semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties vairākās meistarklasēs – sveču liešanas darbnīcā, filcēšanas darbnīcā, flīžu mozaīkas meistarklasē, keramikas un aušanas darbnīcās. 

Semināru organizēja Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Tas īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” Nr. 10105130 – NCLV – ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA ietvaros. 


9 views0 comments

Comentarios


bottom of page