top of page

REĢIONĀLĀS DARBNĪCAS: KĀ IESAISTĪTIES UN IESAISTĪT CITUS PAŠVALDĪBAS DZĪVĒ


Pašvaldību veido iedzīvotājs. Ik dienu, braucot ar sabiedrisko transportu, vedot bērnus uz bērnu laukumu, bērnudārzu vai skolu, apmeklējot kultūras pasākumus vai atpūšoties publiskajos parkos, katrs no mums izmanto pašvaldības sniegtos pakalpojumus. Pašvaldība arī veido vidi, kurā strādājam, vēršamies pēc sociālās palīdzības, nodarbojamies ar uzņēmējdarbību un tērējām savus finanšu līdzekļus. Tādēļ pašvaldības darbībai ir jāiet roku rokā ar iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, paredzot un plašāk skaidrojot dažādus iedzīvotāju līdzdalības rīkus – kolektīvais iesniegums, iedzīvotāju padomes, līdzdalīgais budžets, sabiedriskā apspriešana. Ar pašvaldību katrs var sazināties un paust savas intereses, izmantojot šos jau nosauktos līdzdalības rīkus, kā arī rakstot e-pastus, zvanot, vēršoties administrācijā, tāpat arī sniedzot iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina aktīvos iedzīvotājus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, akadēmiķus un ikvienu, kuram rūp demokrātija un tiesiskums pašvaldībās apmeklēt reģionālās darbnīcas “Kā iesaistīties un iesaistīt citus pašvaldības dzīvē”, kas notiek Daugavpilī, Liepājā un Valmierā. Mērķis – veicināt reālu pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbībā un sniegt ieteikumus pašvaldības darbības uzraudzībā atbilstoši labas pārvaldības un atklātības principiem.

Reģionālās darbnīcas notiek 10:00-16:00 klātienē:

Reģistrācija reģionālajai darbnīcai Daugavpilī līdz 14. septembrim, Liepājā – 21. septembrim, Valmierā – 28. septembrim, saiti meklējiet šeit ->.

PROGRAMMA

10:00| Darbnīcas atklāšana, iepazīstināšana ar programmu un iepazīšanās, Delnas direktore Inese Tauriņa

10:15 | Latvijas jaunākie rādītāji par korupcijas uztveri valstī (Eirobarometr 2023), interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule

10:45 | Pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veidi – jaunais Pašvaldību likums, juridiskā konsultante Krista Asmusa

11:30 | Darbs grupās

Jautājumi & Atbildes

12:30 | Kopīgas pusdienas

14:00 | Pilsoniskās sabiedrības loma demokrātiskā sabiedrībā. Ko spēj pilsoniskā sabiedrība Latvijā – iedvesmas stāsti

14:45 | Darbs grupās

15:45| Darbnīcas noslēgums

Šī aktivitāte tiek rīkota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par aktivitātes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.
10 views0 comments

Comentarios


bottom of page