top of page

Projekta ietvaros izstrādā aktivitāti "Mierpilnas sarunas"
Projekta "SUSDEVALUES" 4. darba cēliena ietvaros projekta komanda veidoja Sabiedrības un indivīda pamatvērtību vadlīnijas, kas ir teorētisks apraksts par 6 vērtībām un katrai vērtībai, tās dziļākai izpratnei, ir izstrādāts praktisks uzdevums, aktivitāte vai spēle.

Latvijas projekta komanda ir izstrādājusi aktivitāti "Mierpilnas sarunas", ietekmējoties no kultūrantropologa Gērta Hofstedes (Geert Hofstede (1928-2020))  četru slāņu jeb sīpola  diagrammu kultūras interpretācijas - no ārējiem procesiem pamazām virzoties uz dziļākām, personīgākām vērtībām.

Aktivitātes mērķis ir, saskatot kultūratšķirības un līdzīgo dažādās kultūrās un paaudzēs, mazināt plaisu starp paaudzēm, lauzt stereotipus, veicināt savstarpēju sapratni, iepazīt citu dalībnieku kultūras un vērtību izpratni, tādējādi veidojot un stiprinot draudzību un mieru pasaulē.

Aktivitāti var izmantot dažāda lieluma grupās gan kā iepazīšanās spēli, gan kā garāku aktivitāti, kas ļauj iedziļināties dalībnieka attieksmē pret atšķirīgo. Aktivitāte ir elastīga arī satura ziņā - ja nepieciešams var samazināt jautājumu skaitu vai papildināt tos, kā arī mainīt jautājumus pēc nepieciešamības.

Šodien nelielā kompānijā aktivitāti testējām, lai to nodotu tulkošanā citiem projekta partneriem. Analizējām aktivitātes aprakstu un uzdevumu uztveramību, tai nepieciešamo laiku un kā tā veicina sarunas. Testa rezultātā ieguvām vērtīgu analīzi un būtiski uzlabojām aktivitātes struktūru.

Pavisam drīz "Mierpilnas sarunas" un pārējo partnerorganizāciju aktivitātes būs pieejamas projekta "SUSDEVALUES" mājaslapā https://susdevalues.com/.


Raksts tapis projekta SUSDEVALUES ("Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārskatot vērtības") (projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017)ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.10 views0 comments

Comments


bottom of page