top of page

Pieredzes rauciens uz Latgali

14., 15. maijā Latgalē - Daugavpils valstspilsētā un Preiļu novadā, Grobiņas PIC pieaugušo izglītības darba speciāliste un koordinatore piedalījās seminārā “Pieaugušo izglītības darba organizēšana un īstenošana pašvaldībā”, kas pulcēja pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatorus no visas Latvijas.


14. maijā tikāmies Daugavpilī, Rotko muzejā, kur ar mūžizglītības un pieaugušo izglītības ekosistēmu Daugavpilī iepazīstināja speciālisti no Daugavpils, Krāslavas un Augšdaugavas novada, daloties pieredzē, kur pieaugušo izglītību var apgūt konkrētās pašvaldībās, un arī par grūtībām, ar kurām saskaras.

Semināru atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta projektu vadītāja  Laura Iveta Peniga un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.

Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Snežana Petroviča, Augšdaugavas

novada pašvaldības pedagogu karjeras konsultante Iveta Repkova un Daugavpils pilsētas

izglītības pārvaldes izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos Ilze Onzule dalījās pieredzē par pieaugušo izglītošanu un koordinēšanu pašvaldībās, par izglītības piedāvājuma un koordinatoru pārklājumu un sadarbības partneriem. Pēc Ilzes teiktā Daugavpilī šobrīd visvairāk pieprasīti ir latviešu valodas un datorprasmju kursi, galvenokārt vecākās paaudzes vidū. Ilze atzīmē, ka pieprasījums arī pēc kultūrizglītības.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte Erasmus+ projektos Evelīna Balode pastāstīja par pieredzi projektu realizēšanā.

Par pieaugušo izglītības iespējām Daugavpils Universitātē un sadarbība ar uzņēmējiem pastāstīja Daugavpils Universitātes Dr. Mārīte Kravale-Pauliņa un DU Pētniecības un Biznesa Centrs “REBUS” Dr. Sanita Kecko.


Pēc garda pusdienu pārtraukuma un īsas muzeja apskates, semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties mākslinieces Mairitas Folkmanes vadītā meistarklasē "Kā iemācīt ieraudzīt nevis skatīties?!".

Tālāk devāmies uz Daugavpils centru, lai uzzinātu par latviskās dzīvesziņas izglītības iespējām Daugavpilī. Baiba Pankjane "Tradīciju lādē" pastāstīja par aktivitātēm un meistarklasēm, apmeklējumu un aicināja visus piedalīties skanīgā un par latgaļu kultūru izglītojošā spēlē.

Par Daugavpils Augšdaugavas novada kultūras darbinieku izglītošana pastāstīja Inta Uškāne, savukārt ar Daugavpils Latgales industriālā tehnikuma piedāvājumu iepazīstināja  Latgales industriālais tehnikums Direktores vietniece mācību darba un

audzināšanas jomā Jeļena Fedosejeva.


Tālāk devāmies uz Krāslavas māmiņu klubu. Krāslavas aktīvo iedzīvotāju pārstāve un biedrības valdes locekle Gunta Ahromkina stāstīja par NVO sadarbību ar pašvaldību pieaugušo izglītības jautājumu risināšanā.


15. maijā semināra dalībnieki apmeklēja Preiļu novadu. Dienas pirmajā pusē dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Aglonas vidusskolu, kur visus viesmīlīgi uzņēma direktore Lidija Šatilova, paviesoties Aglonas bazilikā un noklausīties Aglonas Bazilikas Kora skolas audzēkņu koncertu,  kā arī diskutēt ar direktori Guntu Gulbi-Kalvāni un Aglonas Bazilikas priesteri Daumantu Abricki par reliģijas un izglītības lomu mūsdienu sabiedrībā. Tālāk dalībnieki devās uz Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru “Strops”, kur vadītāja Māra Ušacka un skolotāja Inta Reča iepazīstināja ar centra daudzpusīgo darbu un semināra dalībnieki praktiski darbojās “Eco meistarklasē”, kas attīsta zaļās prasmes.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā direktores Skaidrītes Uzuliņas un direktores vietnieces metodiskajā darbā Anitas Lazdānes vadībā semināra dalībnieki iepazinās ar skolas metodisko centru un sniegtajām mūžizglītības iespējām pedagogiem, kas ir būtiski pieaugušo izglītības nepārtrauktības saglabāšanai, “Preiļu robotikas kluba” audzēkņi stāstīja par kluba dalībnieku sasniegumiem un demonstrēja robotu sacensības.


Pēcpusdienā Preiļu Galvenajā bibliotēkā ar uzrunām klātesošos sveica Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Semināra turpinājumā Preiļu novada iestāžu pārstāvji iepazīstināja ar saviem veikumiem pieaugušo izglītības jomā: Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina stāstīja par bibliotēku kā mācību un profesionālās pilnveides centru; Preiļu novada Izglītības pārvaldes pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības speciāliste Solvita Ķibere runāja par aktivitātēm un tīkla izveidi mazā pašvaldībā pieaugušo izglītības īstenošanai, kā arī sniedza apkopotu informāciju par mūžizglītības konferenci Briselē, Beļģijā; Līvānu novada Izglītības pārvaldes metodiķe Sanita Dubovska informēja par Latgales novadu pieaugušo izglītības aktualitātēm, īpaši pievēršoties situācijai Līvānos; Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (struktūrvienība Preiļi) izglītības metodiķe Skaidrīte Grigale iepazīstināja ar tehnikuma piedāvātajām pieaugušo izglītības iespējām.

Semināra izskaņā dalībnieki devās iepazīt Preiļu parka burvību, Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centra informācijas konsultantam Agrim Pastaram iepazīstinot klātesošos ar Preiļu pili, kur tika demonstrēta arī video 5D ekspozīcija par Preiļu novada amatniekiem.


Noslēgumā Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta projektu vadītāja Laura Iveta Peniga pateicās viesmīlīgajai Latgalei un Preiļu novada un Daugavpils pārstāvjiem par semināra norises organizēšanu un informēja par turpmāko darba plānu pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem Latvijas novados.


Seminārs norisinājās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” 101144108-NCLV2024-2025-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA ietvaros.6 views0 comments

Comments


bottom of page