top of page

Vīnē norit projekta "SUSDEVALUES" partneru tikšanās

Šodien Grobiņas PIC komanda tikās hibrīdkonferencē ar projekta “SUSDEVALUES” partneriem, lai pārrunātu un plānotu projekta nākamās aktivitātes. Visi partneri prezentēja 4.darba pakotnes uzdevumu, kuru vada partnerorganizācija no Spānijas Indepcie. Šijā projekta sadaļā mēs izstrādāsim Sabiedrības un indivīda pamatvērtību vadlīnijas, kas iekļaus vairāku vērtību padziļinātu teorētisku aprakstu, Eiropas kontekstu, kā arī praktiskus uzdevumus, kas veicinās konkrētās vērtības izpratni.  Prtnerorganizācija no Kipras Synthesis iepazīstināja ar plānu projekta noslēdzošajai darba pakotnei, kurā veidosim interaktīvu ģimenes albumu. Pārrunājām arī  jautājumus par projekta rezultātu izplatīšanas plānu.  No katras organizācijas vismaz divi dalībnieki piedalās darba sapulcē klātienē Vīnē un viņiem vēl vairākas darba sesijas priekšā, kā arī parlamenta apmeklējums un Vīnes apskate. 


Līdz šim projekta "Susdevalues" ietvaros katra partnervalsts ir veikusi aptaujas par iedzīvotājiem svarīgajām vērtībām, aptaujas ir apkopotas un rezultāti ir iztulkotas angliski un 6. partnervalstu valodās. Balstoties aptauju rezultātos norādītajās iedzīvotājiem svarīgākajās vērtībās, izveidojām Vērtību izglītības programmu.  Programma sastāv no 5 blokiem par dažādām vērtībām. Grobiņas PIC ir izveidojis sadaļu par ģimeni - kā ģimene ietekmē nākotnes pieaugušā vērtību sistēmu, kā ar dažādiem pasākumiem un ģimenes tradīcijām varam mācīties pieņemt jaunas vērtības. Plašāk par projektu https://susdevalues.com/ .


Projektu SUSDEVALUES (projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017)("Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārskatot vērtības") līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+.
17 views0 comments

Comentarios


bottom of page