top of page

Pētīs Dienvidkurzemnieku vajadzības un vēlmes pieaugušo izglītībā

Updated: Sep 7, 2023
Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs uzsāk iedzīvotāju aptauju "Pieaugušo izglītība Dienvidkurzemē". Šīs aptaujas mērķis ir apzināt dažādu iedzīvotāju grupas un viņu vajadzības un intereses, kas palīdzēs saprast, kāds atbalsts nepieciešams, kādi izglītības pakalpojuma sniedzēji, darba devēji un citi partneri ir jāpiesaista, lai veidotu vajadzībām atbilstošu, iekļaujošu un visiem pieejamu pieaugušo izglītības sistēmu novadā.

Aptauja ir elektroniska un tiks izplatīta ar pašvaldības iestāžu starpniecību. Aicinām aizpildīt aptauju un aicināt to pildīt paziņām un draugiem, lai aptaujā iegūtie dati aptvertu pēc iespējas plašu un dažādu pārstāvēto iedzīvotāju viedokļus, vēlmes un vajadzības. https://forms.gle/Hs1yygZJB24NtH2i9

Ja nepieciešama tehniska palīdzība, lai aizpildītu anketu, var pieteikties konsultācijai un anketu izpildīt klātienē vai attālināti, iepriekš zvanot 25903405.


61 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page