top of page

Noslēgušās mācības divās neformālās izglītības programmās

   No 3.novembra līdz 13. decembrim Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju tās īstenotā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) ietvaros, realizējām neformālās izglītības programmas "Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā", kā arī Latvijas Bankas veidoto mācību programmu "Manu personīgo finanšu plānošana".

Nodarbībās piedalīties tika aicināts jebkurš pieaugušais Dienvidkurzemē, kurš vēlējās pilnveidot zināšanas un prasmes digitālo pakalpojumu lietošanā vai sava personīgā budžeta veidošanā.

Pirmo uzsākām realizēt neformālās izglītības programmas "Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā". Sludinājumu par mācībām ievietojām novada avīzē, centra mājaslapā un sociālajos tīklos, izsūtījām informāciju bibliotēkām, sociālajiem dienestiem un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem. Oktobra beigās bija pieteikušies 16 dalībnieki un sākām jau domāt par divu grupu izveidi. Diemžēl, visi dalībnieki nevarēja izbraukāt uz Grobiņu, kā arī citu iemeslu dēļ galu galā mācības uzsāka 8 dalībnieki. Pirmās nodarbības pirmo daļu veltījām, lai iepazītos un kopīgi lemtu, kā organizēsim mācības. Grupai bija vajadzība radīt drošu un atbalstošu vidi, lai brīvi uzdotu jautājumus, lai nekautrētos no tā, ka kāds kaut ko nezina vai nemāk. Noskaidrojām, kādas kuram ir vajadzības un prasmes digitālo rīku lietošanā, kādus digitālos pakalpojumus katrs jau izmanto vai zina. Lai arī dalībniekiem bija atšķirīgi priekšzināšanu līmeņi vienojāmies, ka turpināsim strādāt kopā, jo zinošākie var palīdzēt biedriem, tādējādi nostiprinot savas prasmes. Grupa vienojās, ka labprātāk kursu īstenotu intensīvi, lai līdz nākamajai nodarbībai neaizmirstas jauniegūtās prasmes. Vienojāmies, ka pēc visu iespējām tiksimies vismaz divas reizes nedēļā. Tāpat arī vienojāmies, sākot ar otro nodarbību pievienot mācību programmu "Manu personīgo finanšu plānošana" tēmas. Nodarbības otrajā daļā iepazinām svarīgākos jēdzienus par un ap internetu, dalībnieki pildīja digitālās pratības testu un tie, kuriem vēl nebija, izveidoja e-pastus.

   Katra nākamā nodarbība tika pielāgota dalībnieku vajadzībām. Sākumā dalībnieki apguva ierīču un interneta lietošanu, drošu interneta lietošanu, informācijas meklēšanu, sūtīšanu, un koplietošanu, grupu video sazvanes.Dalībnieki pārdomāja savus finanšu organizēšanas paradumus, diskutēja par iespējām veidot drošības spilvenu. Tālāk tika veidoti e-paraksti un apgūti interneta bankas piedāvātie pakalpojumi, uzkrājumu veidi. Nodarbību cikls beidzās ar pensiju un Latvija.lv izpēti, un diskusiju par apdrošināšanas veidiem, kas izvērtās ļoti spraiga, jo katram ir savs stāsts no pieredze.  

Pēdējā nodarbībā grupa dalījās ieguvumos un ieteikumos. Visi kursanti bija apmierināti ar dalību nodarbībās. Kāds priecājās, ka iemācījies darboties e-pastā, kāds, ka iemācījies sakārtot dokumentus un mapes, kāds pārdomāja savus ieradumus finanšu jomā, kādam svarīgākais šķita e-paraksta izveidošana, bet kāds atkal priecājās, ka beidzot gudrajā telefonā varēs darīt, ko vairāk, kā tikai zvanīt un rakstīt ziņas. Nenovērtējams ieguvums grupai šķiet satikšanās, sarunāšanās un būšana kopā. Kopā pavadījām vairāk kā 30 stundas. Daudz tika strādāts ar individuālajām vajadzībām pirms vai pēc nodarbības, kas ir ieteikums un secinājums nākamajam darba cēlienam no grupas un vadītājas, attīstot programmu - cilvēkiem bez priekšzināšanām digitālajās prasmēs ir nepieciešama individuāla pieeja, lēnākā tempā, citādi cilvēks netiek līdzi un var noslēgties. Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs piedāvās šādu iespēju arī 2024.gadā.8 views0 comments

Comments


bottom of page