top of page

Izskanējusi konference "Ģimenes vērtības"
Kad tiek runāts par vērtībām, kas ir pirmais par ko iedomājaties?


Ģimene ir viens no svarīgākajiem faktoriem mūsu veiktās aptaujas respondentu dzīvēs, parāda aptaujas rezultāti, ko veicām projekta SUSDEVALUES ietvaros. Ģimene kā mūsu tuvākie cilvēki, kuri sniedz mīlestību un atbalstu. Ģimene kā vide, kurā mēs iemācāmies dzīvei nepieciešamo. Ģimene kā cilvēku kopa, no kā esam cēlušies.


Grobiņas PIC organizēja konferenci "Ģimenes vērtības" ar mērķi popularizēt vērtībizglītības nozīmi, šoreiz uzsverot vērtības ģimenē un ģimeni kā vērtību.

Konferenci organizējām divās daļās, lai tā būtu pieejamāka vietējiem iedzīvotājiem.


Pirmā konferences daļa notika 9.aprīlī Cīravā.

Pasākuma ievadā Grobiņas Pieaugušo izglītības centra pieaugušo izglītības koordinatore Ieva Ignatova iepazīstināja ar projekta mērķiem, norisi un šībrīža rezultātiem. Grobiņas PIC ir koordinators Erasmus+ projektam “Ilgtspējīga attīstība pārskatot vērtības” (SUSDEVALUES). Projektā starptautiskā komandā pētām, kas ir eiropiešu vērtības, kā tās atšķiras, ņemot vērā nacionalitāti un citus apstākļus, kā dažādas kopienas uztver pārmaiņas un citādo. Esam izstrādājuši Vērtībizglītības mācību materiālus un ceļvedi par vērtībām dažādos aspektos - kā vērtības ietekmē cilvēka izvēles un rīcību visdažādākajās dzīves situācijās, piemēram, tērējot naudu. Vai paņemt "ātro" kredītu jaunajam iPhone, vai pārskatīt finanses un pārplānot izdevumus? Uz kādiem pīlāriem balstās Rietumeiropas kultūra, kā tā vēsturiski veidojusies? Grobiņas PIC veidoja sadaļu par ģimenes vērtībām un kā tās ietekmē sabiedrību. Plašāk projekta rezultāti skatāmi projekta interneta vietnē https://susdevalues.com/.

Turpinājumā ar lekciju “Dzimtas koka veidošana” uzstājās novadpētnieks Varis Sants, kurš iepazīstināja klātesošos ar to, kur un kā sākt meklēt dzimtas saknes. Varis Sants dalījās vērtīgās zināšanās un dzimtu stāstos, kā arī dalījās pieredzē DNS izmantošanā dzimtas pētniecībā. Novadpētnieks dalījās vērtīgās dzīves atziņās, piemēram, "mans dzīves gājums sākas ilgi pirms manas dzimšanas, es izdzīvoju savas dzimtas nolikto likteni un mani senči patiesībā dzīvo caur mani".


Otrā konferences daļa notika 13.aprīlī Nīcā un to organizējām ciešā sadarbībā ar Nīcas senlietu krātuves vadītāju Gitu Vanagu. Šoreiz piedāvājām lekciju "Dzimtas vēstures pētniecība: ar ko sākt un kur meklēt", ko vadīja tīmekļa vietnes Ciltskoki.lv veidotājs Egils Turss. Konferences dalībnieki uzzināja, kā un kur internetā var atrast ziņas par senčiem un kā izmantot atrasto informāciju tālākajos meklējumos.


Mēs kā tauta esam gājuši cauri dažādiem laikiem. Pirms nieka 200 gadiem mūsu senči vēl bija dzimtļaudis un pamazām tika pie uzvārdiem. 20.gs. mūs smagi skāra pasaules kari un padomju okupācija. Mūsu dzimtas ir izmētātas pa visu pasauli. Daudzi pazuduši bez vēsts notikumu līkločos. Veselu pusgadsimtu mums mācīja, ka visu tautu tēvs ir Staļins, lai mēs aizmirstu par saviem īstajiem tēviem un vectēviem, kurus izsūtīja, nošāva un salauza garā. Lai cik sarežģīts būtu ceļš izzināt savas saknes, daļai sabiedrības tā ir kļuvusi par svarīgu pašnoteikšanās daļu. Konferenci kopumā apmeklēja 50 dalībnieki un katram no viņiem savas ģimenes izcelšanās pētniecība ir vērtība. Neskatoties uz grūtībām, jo zināšanas par savu izcelšanos vairo izpratni par sevi, stiprina attiecības starp paaudzēm un kopienu plašākā nozīmē nekā ģimene. Atklājas, ka saknes aizvijas un savijas, neņemot vērā robežas.


Liels paldies visiem, kuri iesaistījās un palīdzēja radīt kopības sajūtu un iedvesmu turpmākam darbam, lai nodotu zināšanas par dzimtas saknēm nākamajām paaudzēm. Lai no vērtībām, ko kopjam ģimenē, veidotu vienotu un drošu Latviju, Eiropu un pasauli.


Konference "Ģimenes vērtības" notiek projekta SUSDEVALUES ("Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārskatot vērtības") (projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017)ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.


302 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page