top of page

Individuālie mācību konti - solis uz priekšu pieaugušo izglītības attīstībā


Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda atbalstu izstrādā jaunu pieeju pieaugušo izglītībā - individuālos mācību kontus, kas katram iedzīvotājam nodrošinās iespēju izglītoties un celt kvalifkāciju mūža garumā. Mērķis ir līdz 2026. gada vidum izstrādāt un aprobēt individuālo mācību kontu pieeju Latvijā, pilotprojekta ietvaros iesaistot 3500 personas. Plānots arī izveidot digitālo vidi jeb platformu šāda risinājuma ieviešanai.

Individuālie mācību konti ir jauna pieeja pieaugušo izglītībā, kas būs personīgs virtuāls konts, kas pieaugušajiem nodrošinās piekļuvi individualizētam mācību budžetam un mācību iespējām, kas atbilst valsts noteiktiem kritērijiem un darba tirgus vajadzībām. Individuālo mācību konti jau darbojas vairākās Eiropas valstīs.

Ieviešot individuālos mācību kontus tiks risinātas galvenās problēmas, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi mācībām, informāciju par mācību iespējām, kā arī palīdzēs pārvarēt šķēršļus, kas nereti kavē pieaugušo iesaistīšanos mācībās: motivācija, laiks un finansējums. Paredzēts, ka individuālais mācību konts ietvers vienotu informācijas un pakalpojumu platformu par pieaugušo izglītības un atbalsta iespējām, mācību un karjeras attīstības prasmju novērtēšanas rīkus, kas var tikt saistīti ar darba devēja mērķiem. Tāpat jaunā pieeja nodrošinās vienotu piekļuvi kvalifikācijas dokumentiem par iegūto izglītību, sertifikātiem un apliecinājumiem.

Individuālo mācību kontu pieejas izveide sniegs plašākas iespējas veidot datos balstītu mācību saturu un operatīvu mācību piedāvājumu. Tāpat, nodrošinot individualizētu mācību piedāvājumu katram, atbilstoši mērķiem un spējām, jaunā pieeja ļaus ātrāk reaģēt arī uz izmaiņām darba tirgū un mazinās arī bezdarba riskus.

Lai jaunā pieeja iekļautu visu iesaistīto pušu vajadzības, tiek rīkotas koprades darbnīcas. Arī Dienvidkurzemes novada pieaugušo izglītības koordinatore Ieva Ignatova kopā ar citu pašvaldību koordinatoriem piedalās koprades darbnīcās, lai definētu mērķa grupas un analizētu pašvaldību lomu un iesaisti. Septembra un oktobra mēnešos darbnīcas tiks organizētas arī novadā, iesaistot gan izglītības piedāvājuma veidotājus, gan iedzīvotājus un darba devējus.

Lai veidotu atbilstošu izglītības piedāvājumu Dienvidkurzemes iedzīvotājiem, kas balstīts dažādu pieaugušo iedzīvotāju grupu vajadzībās, aicinām aizpildīt aptauju par pieaugušo izglītību - aptauju un vairāk informācijas par individuālajiem mācību kontiem var atrast Grobiņas Pieaugušo izglītības centra mājaslapā www.grobinaspic.com.6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page