top of page

Iedzīvotāji aicināti aizpildīt aptauju par pieaugušo izglītību

Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs aicina aizpildīt iedzīvotāju aptauju "Pieaugušo izglītība Dienvidkurzemē". Šīs aptaujas mērķis ir apzināt dažādu iedzīvotāju grupas un to vajadzības un intereses, kas palīdzēs saprast, kāds atbalsts nepieciešams, kādi izglītības pakalpojuma sniedzēji, darba devēji un citi partneri ir jāpiesaista, lai veidotu vajadzībām atbilstošu, iekļaujošu un visiem pieejamu pieaugušo izglītības sistēmu novadā.

Līdz šim aptaujā piedalījušies 164 Dienvidkurzemes iedzīvotāji. Aktīvākie ir aizputnieki (24,8% pilsēta un pagasts kopā), grobiņnieki (21,2% pilsēta un pagasts kopā), Nīcas (10,3%) un Otaņķu (9,1%) iedzīvotāji. Aicinām mudināt savus novadniekus, kaimiņus un draugus piedalīties aptaujā. Tā ir iespēja pašiem ietekmēt un veidot savu novadu. Saite uz aptauju https://forms.gle/Hs1yygZJB24NtH2i9. Tāpat aicinām sūtīt ziņas par notikumiem un iespējām pieaugušo izglītībā, ko organizējat novadā, lai visa informācija būtu vienkopus un vieglāk pārskatāma iedzīvotājiem.


Aptaujā šobrīd populārākās tēmas profesionālajās prasmēs ir svešvalodas, digitālās prasmes, projektu vadība un grāmatvedība, uzņēmējdarbība un vadība, komunikācija, komandas veidošana, finanses un tūrisms.

Arī jautājumā par jomām pašizaugsmē visbiežāk atzīmētās ir svešvalodas un psiholoģija, tām seko vecāku un bērnu attiecības, veselīgs uzturs un dzīvesveids, digitālās prasmes.

Pārskatu, kurā atrodami gan maksas, gan bezmaksas izglītības piedāvājumi, lai apgūtu prasmes šajās jomās un citus izglītības piedāvājumus, meklējiet mūsu interneta vietnē grobinaspic.com.

Aicinām aizpildīt aptauju un aicināt to pildīt paziņām un draugiem, lai aptaujā iegūtie dati aptvertu pēc iespējas plašu un dažādu pārstāvēto iedzīvotāju viedokļus, vēlmes un vajadzības. https://forms.gle/Hs1yygZJB24NtH2i9. Aptaujua būs atvērta līdz novembra beigām. Sākot ar novembri aptauja būs pieejama arī papīra formātā novada bibliotēkās un un Grobiņas PIC.

Ja ir neskaidrības par aptaujas saturu vai aizpildīšanu, lūdzu, rakstīt uz grobinas.pic@dkn.lv vai zvanīt 25903405.


15 views0 comments

Comments


bottom of page