top of page

Iedvesmojies personības un profesionālajai pilnveidei!

Liepājas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs izdevis jaunumu lapu par aktuālajiem notikumiem un piedāvājumu. https://preview.mailerlite.io/emails/webview/164235/120846563986638254


Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra mērķis ir atbalstīt un veicināt pedagogu profesionālo un digitālo prasmju pilnveidi, iekļaujošas izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs un nodrošināt pieaugušo neformālo izglītību iedzīvotājiem. Centrā darbojas četras nodaļas:

Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļa

Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa

Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļa

Digitālo tehnoloģiju nodaļa


Centra darbības uzdevumi

  • Izglītojošais darbs - profesionālās pilnveides kursu, semināru, konferenču, pieredzes apmaiņas semināru, profesionālo sarunu, meistarklašu plānošana un organizēšana/vadīšana atbilstoši konkrētās mērķauditorijas vajadzībām, atbalsts karjeras izglītības jautājumos.

  • Metodiskais darbs - vadīt un organizēt pedagogu profesionālo pilnveidi kompetenču pieejas izglītībā īstenošanā, mācību priekšmetu olimpiādes, projektus un pieaugušo neformālo izglītību, izstrādāt metodiskos materiālus.

  • Analītiskais un pētnieciskais darbs – vajadzību apzināšana, procesa izpēte, analīze.

  • Informatīvais darbs – semināri, konsultācijas, dažādi prezentācijas pasākumi u.tml.
3 views0 comments

Comments


bottom of page