top of page

Es.Mēs.SabiedrībaFebruārī beigsies Grobiņas Pieaugušo izglītbas centra īstenotais Erasmus+ projekts "Es.Mēs. Sabiedrība". Gandrīz divu gadu garumā kopā ar vēl pieciem partneriem tika plānotas, veidotas un ieviestas 6 digitālās programmas. Projekta mērķis bija nodrošināt visu vecumu cilvēkiem vienlīdzīgu un atvērtu piekļuvi kvalitatīvām mācību iespējām un daudzveidīgai mācīšanās pieredzei, īpašu uzmanību pievēršot sabiedrības neaizsargātajai daļai, kas saskaras ar izmaiņām vai trūkumiem savā dzīvē, daži no tiem ir radušies Covid-19 pandēmijas dēļ. Ar projektu un izstrādātajām digitālajām programmām var iepazīties šeit https://lv.iwesociety.com/


Vairāk par projekta gaitu un rezultātiem varēs iepazīties konferencē "Es.Mēs. Sabiedrība", kas notiks 8.februārī Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs Pieteikuma anketa https://forms.gle/J3w2knof49PKG4wy8


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page