top of page

Erasmus + projekts “Ilgtspējīga attīstība izzinot vērtības” turpinās


Jau no novembra Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs īsteno Erasmus+ KA2 stratēģisko partnerību projektu Nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017 “Ilgtspējīga attīstība izzinot vērtības”.

Projekta mērķi ir:

  • Nodrošināt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, atklājot un pārvērtējot galvenās un kopīgās vērtības.

  • Palīdzēt cilvēkiem labāk saprast vienam otru.

  • Sniegt ieguldījumu paaudžu plaisas mazināšanā starp jauno paaudzi un veco paaudzi.

  • Vairot ģimenes vērtības.

  • Nodrošināt atšķirību pieņemšanu un aizspriedumu izzušanu.

Grobiņas PIC ir vadošais projekta partneris. Projekta partneri ir pieaugušo izglītības centri no Austrijas, Turcijas, Spānijas, Kipras un Itālijas.

Līdz šim ir notikušas 2 projekta sanāksmes. Projektu uzsākot, tikāmies tiešsaistē, bet februārī Perdžā ( Itālija) mums bija iespēja projekta gaitu pārrunāt klātienē un iepazīt vienam otru. Grobiņas PIC ir strādājis iepriekšējā Erasmus+ projektā ar Itālijas partneriem, bet ar pārējiem dalībniekiem sadarbība tikai sākas.

Februāra beigās, Grobiņas Pieaugušo izglītības centra delegācija devās uz Itālijas Pilsētu Perudžu, lai tiktos ar Erasmus projekta “Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārvērtējot vērtības" dalībvalstu pārstāvjiem. Darba grupas no visām dalībvalstīm ziņoja par paveikto projekta ietvaros un precizēja turpmāk veicamos uzdevumus.

Mūsu delegācija iepazīstināja ar pirmās aptaujas par sabiedrības vērtībām rezultātiem. Pēc aptaujāto respondentu domām būtiskākās vērtības ir ģimene, miers, kultūra, saudzīga attieksme pret vidi. Projekta dalībvalstu partneri ir erudīti, dažādās jomās zinoši jaunieši ar kuriem kopā tiks veidots digitāls mācību materiāls .

Itālijas darba grupa iepazīstināja projekta dalībvalstu partnerus ar Umbrijas novada, kultūras vērtībām skaistajā Perudžā un administrācijas darbu. Apmeklējām Umbrijas admistratīvo centru, tikāmies ar tā vadītāju sēžu zālē. Perudža ir lielākā pilsēta Umbrijas reģionā. Pilsētai raksturīga sena apbūve, kuras vidū ir pilsētas galvenā strūklaka. Un, protams, izbaudījām Itālijas kulinārijas labumus. Picas un pastas tikai itāļi prot tā pagatavot! Mājupceļā bija iespēja mazliet apskatīt Romu, Vatikāna muzeju un Svētā Pētera baziliku. No Bazilikas torņa pavēršas plašs skats pār Romu un Vatikāna laukumu.

25 views0 comments

Comments


bottom of page