top of page

Erasmus+ projektā veido tiešsaistes materiālus par vērtībām

Šodien tikāmies projekta "SUSDEVALUES" darba sapulcē un pārrunājām plānotos darbus jaunajā gadā. Esam iztulkojuši partneru sagatavotos materiālus vērtību izglītības programmai. Spāņu partneri, kuri ir atbildīgi par projekta interneta vietni, visu partneru iztulkotos materiālus angļu un nacionālajās valodās sagatavos pieejamus tiešsaistē, tomēr pirms publicēšanas partneriem vēl būs jāveic programmu pilotēšana un uzlabošana.


12. janvārī notiks projekta "SUSDEVALUES" starptautisko partneru tiešsaistes tikšanās, kurā partneri prezentēs 3. darba paketes rezultātus, kas ir jau minētās vērtību izglītības programmas, kā arī jaunā darba cēliena ideju un iestrādnes par rokasgrāmatai par vērtību nozīmi, jēdzieniem, vērtībām dažādās kultūrās, kas būs palīgs jebkuram pieaugušajam, kurš vēlēsies padziļināti izzināt Eiropas vērtības un to nozīmi un ietekmi.


18.janvārī notiks starptautiska projektu darba tikšanās, lai strādātu ar 4. darba pakotnes uzdevumiem. No Latvijas uz tikšanos dosies trīs projektā iesaistītie pedagogi no Grobiņas Pieaugušo izglītības centra.


Līdz šim projekta "Susdevalues" ietvaros katra partnervalsts ir veikusi aptaujas par iedzīvotājiem svarīgajām vērtībām, aptaujas ir apkopotas un rezultāti ir iztulkotas angliski un 6. partnervalstu valodās. Balstoties aptauju rezultātos norādītajās iedzīvotājiem svarīgākajās vērtībās, izveidojām Vērtību izglītības programmu. Programma sastāv no 5 blokiem par dažādām vērtībām. Grobiņas PIC ir izveidojis sadaļu par ģimeni - kā ģimene ietekmē nākotnes pieaugušā vērtību sistēmu, kā ar dažādiem pasākumiem un ģimenes tradīcijām varam pieņemt un izcelt jaunas vērtības.


Projektu SUSDEVALUES (projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017)("Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārskatot vērtības") līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+.7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page