top of page

Erasmus+ mūžizglītībai

Kamēr mūžizglītība valsts līmenī meklē veidus un ietvarus, kā tai būt, tikmēr pieaugušās sabiedrības daļas izglītošanas pasākumu kvalitāte, kvantitāte un būšana vispār, ir atkarīga no katras pašvaldības iespējām, prioritātēm un tās darbinieku izpratnes par mūžizglītības nozīmi.

Erasmus+ piedāvā iespēju jaunām idejām un finansiālu atbalstu to realizēšanai vietējā un starptautiskā līmenī. Projekti palīdz celt darbinieku, pedagogu un audzēkņu kapacitāti, ieviest jaunas mācīšanās metodes, rīkus un tehnoloģijas jau sākot ar pirmsskolas līmeni , beidzot ar profesionālajām skolām un augstāko izglītību, mainīties pieredzē un smelties labo prakšu piemērus no organizācijām visā Eiropā.

Dalība projektos ir svarīga mūžizglītības daļa. Lai cik dažādas būtu projektu jomas un tēmas, to realizēšana piedāvā  iegūt pieredzi, apgūt jaunas prasmes un zināšanas, paplašināt redzesloku un veicināt personības izaugsmi un tas var notikt atšķirīgos līmeņos - projekta radošā plānošanas un rakstīšanas komanda gūst jaunu pieredzi projektu vadībā,finanšu un aktiviāšu plānošanā, mācību programmu rakstīšanā, pasākumu organizēšanā u.c., projekta dalībnieki gūst jaunas prasmes un zināšanas no konkrētā projekta tēmas/ satura, paplašina pasaules redzējumu un attīsta personīgo izaugsmi, dodoties uz ārzemēm; izglītojoši pasākumi pasākumi vietējiem iedzīvotājiem bagātina izglītošanās un socializēšanās iespējas, informē par jaunām iespējām.

Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) viens no darbības virzieniem ir starptautisku projektu realizēšana. PIC īstenojis starptautiskus projektus kopš 2012. gada, kad tika realizēts Grundtvig mācību partnerības projekts, kā mērķis bija dalīties pieredzē un labajās praksēs partneru vidū par mūžizglītības satura kvalitāti un pašvaldības atbalstu mūžizglītībai.

2015. gadā PIC koordinēja pirmo Erasmus+ projektu, par kuru tika iegūta Latvijas VIAA balva par projekta īstenošanu - “Spārni”. Projekta partneri veidoja digitālas iizglītības programmas pieaugušajiem. Līdzīgi arī nākamajā Erasmus+ projektā tika veidotas digitālas programmas pieaugušajiem par dažādām iedzīvotājiem aktuālām tēmām.

Projektu “I. We. Society.” PIC īstenoja no 2021.gada 1.marta līdz 2023.gada 28.februārim.

Projekta laikā izveidotas 6 jaunas digitālās programmas, kuras pieejamas projekta platformā - https://lv.iwesociety.com/.


Šobrīd īstenojam projektu “Ilgtspējīga attīstība pārskatot vērtības” jeb SUSDEVALUES. Projektu uzsākām 2022. gada oktobrī un tas ilgs 24 mēnešus. Projekta mērķis ir pārvērtēt cilvēciskās vērtības, pārvērtēt Eiropas vērtības, noteikt šo vērtību stabilitāti un izmaiņas, gūt priekšstatu par to, ko vērtības nozīmē pieaugušo dzīves laikā, mazināt plaisu starp paaudzēm, mazinot vērtību atšķirības.

Līdz šim projektā kopā ar partneriem esam veikuši -

  • Vērtību analīzes ziņojums, kurā aptaujājām iedzīvotājus, lai nosaidrotu, kuras vērtības eiropiešiem ir svarīgas.

  • Vērtību izglītības programma (VEP), kā mērķis ir nodrošināt un veicināt vērtībizglītību cilvēka personības attīstībai, kas apņēmusies veidot "taisnīgu un humānu sabiedrību" un neatkarīgu un demokrātisku valsti. Programmā ir gan teorētiski apraksti, gan praktiski uzdevumi. Šobrīd tā pieejama angļu valodā, bet līdz projekta beigām tā būs projekta mājaslapā visās partneru valodās. 

  • Sabiedrības un indivīda pamatvērtību ceļvedis. Tajā galvenā uzmanība ir pievērsta tam, kā palīdzēt pieaugušajiem, migrantiem un vietējiem iedzīvotājiem labāk saprast vienam otru un veidot nākotnes sabiedrības vērtības Eiropā. Ceļvedī ir pieejamas arī 6 spēles vai aktivitātes, kuras var izmantot izglītības procesā, lai aizdomātos par tādām vērtībām - kā kultūra, demokrātija, solidaritāte u.c. Latvijas projekta komanda ir izstrādājusi aktivitāti "Mierpilnas sarunas", ietekmējoties no kultūrantropologa Gērta Hofstedes (Geert Hofstede (1928-2020))  četru slāņu jeb sīpola  diagrammu kultūras interpretācijas - no ārējiem procesiem pamazām virzoties uz dziļākām, personīgākām vērtībām.

Šobrīd strādājam, lai izveidotu interaktīvu ģimenes atmiņu albumu, ar mērķi popularizēt dažādas ģimenes vērtības un ģimeni kā vērtību. Lai realizētu šo uzdevumu, šobrīd meklējam un aptaujājam ģimenes, kuras vēlētos piedalīties intervijā un izstāstīt savu ģimenes stāstu - par sasniegumiem, izaicinājumiem, kā pārvarētas grūtības un kā mainījušies apstākļi un uzskati paaudžu laikā.


Aktivitāti var izmantot dažāda lieluma grupās gan kā iepazīšanās spēli, gan kā garāku aktivitāti, kas ļauj iedziļināties dalībnieka attieksmē pret atšķirīgo. Aktivitāte ir elastīga arī satura ziņā - ja nepieciešams var samazināt jautājumu skaitu vai papildināt tos, kā arī mainīt jautājumus pēc nepieciešamības.

Šodien nelielā kompānijā aktivitāti testējām, lai to nodotu tulkošanā citiem projekta partneriem. Analizējām aktivitātes aprakstu un uzdevumu uztveramību, tai nepieciešamo laiku un kā tā veicina sarunas. Testa rezultātā ieguvām vērtīgu analīzi un būtiski uzlabojām aktivitātes struktūru.


Plašāk par projekta "SUSDEVALUES" aktivitātēm mājaslapā https://susdevalues.com/.


Raksts tapis projekta SUSDEVALUES ("Sabiedrības ilgtspējīga attīstība, pārskatot vērtības") (projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017)ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.


5 views0 comments

Comments


bottom of page