top of page

Eiropas Digitālās nedēļas 2023 centrālie tematiskie pasākumi Latvijā


No 24. līdz 28. aprīlim Latvijā norisināsies ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņa "Digitālā nedēļa 2023", kuru īsteno Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas Digitālo prasmju partnerības partneriem. Dažādos pasākumu formātos uzņēmumi un iedzīvotāji tiek aicināti attīstīt digitālās prasmes biznesam un nodarbinātībai, aktīvāk izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus, vienlaikus pievēršot uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai.

Atbilstoši tematiskajām dienām, vietnē www.eprasmes.lv apkopota informācija par visiem plānotajiem pasākumiem. Aicinām pievērst uzmanību svarīgākajiem notikumiem, kuriem iespējams sekot tiešsaistē.

24. aprīlis – Digitālās  nedēļas atklāšanas diena, kurā diskutēs par

Latvijas izaicinājumiem un prioritātēm digitālo prasmju pilnveidē nodarbinātajiem, tostarp uzņēmējiem, skolēniem un studentiem, IKT nozares speciālistiem un sabiedrībai kopumā. Uz sarunu par IKT nozares, nevalstisko organizāciju un valsts sadarbību konkrētu mērķu īstenošanai aicināti LIKTA prezidente S. Bāliņa, VARAM valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos G. Ozols, valsts sekretāra vietniece, valsts sekretāra pienākumu izpildītāja S. Šmīdlere, Tet valdes priekšsēdētājs U. Tatarčuks, LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģ. Ozols, Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietnieks IKT jautājumos J. Ziediņš.

Savukārt projekta "Virtuālās prakses Baltijā 2023" meistarklasē demonstrēs praktiskus piemērus un pielietojumus datu analīzes un vizualizācijas rīkam Power BI un mākslīgā intelekta rīkiem.


11.00–12.30 "Digitālās nedēļas 2023" atklāšana – Eiropas Prasmju gads Latvijā

14.00–14.30 Moderno digitālo rīku izmantošana: Power BI un Mākslīgais intelekts


25. aprīlis – Digitālie rīki un prasmes uzņēmējiem. Diena tiks veltīta praktiskām atziņām un pieredzes apmaiņai, kas palīdz efektivizēt uzņēmumu ikdienas darbību, sniedzot informāciju par pieejamo atbalstu uzņēmumu digitalizācijā.


10.00–13.00 projekta "Gudrā Latvija" ietvaros organizētas meistarklases, kurās nozares eksperti un LIKTA partneri SK ID Solutions, Visma Enterprise & Jumis Pro, Baltijas Datoru Akadēmija dalīsies savā pieredzē par rīkiem un pieredzi uzņēmumu digitalizācijā: kā droši un efektīvi digitalizēt darījumu slēgšanu, ar ko sākt uzņēmuma digitalizācijas plānošanu, darbinieku iekšējo apmācību digitalizēšanu u.c. Paralēli tiešsaistes pasākumam plānotas Tet, Lursoft un SAP klātienes meistarklašu sesijas. Vietu skaits ierobežots, aicinām reģistrēties.

11.00–12.00 Raidieraksts "Mana pieredze, mācoties digitālās prasmes – izaicinājumi un to ieguvumi".

13.00–14.00 Datu kultūra uzņēmumā un analītikas nozīme lēmumu pieņemšanā. ELVA datu analītikas risinājumu speciālists D.Pohomovs aplūkos datu vākšanas principus, izskaidros datu analīzes dzīves ciklu un svarīgākos KPI.

14.00–14.30 Praktiskās apmācības "Sankciju pārbaude soli pa solim". SIA "Lursoft IT" korporatīvo klientu konsultants J. Rozenbergs vērsīs uzmanību uz ātrāku un ērtāku personu pārbaudi sankciju sarakstos, analizējot Latvijas uzņēmēju biežāk uzdotos jautājumus par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.


Praktiskie semināri, kuriem aicinām pieteikt uzņēmuma dalību, iepriekš reģistrējoties:

15.00–16.00 Praktiskais seminārs "Dokumentu aprites automatizēšanas praktiskie aspekti. Automatizācijas rīka pārskats un demonstrācija"

16.00–17.00 Praktiskais seminārs "Sankciju kontroles un atbilstību regulatora prasībām automatizācijas rīka apskats un demonstrācija"

16.00–17.30 Tīklošanās pasākumā "Uzņēmuma digitalizācija – pieredze un ieteikumi" iespējams saņemt skaidrojumus no nozares ekspertiem un jomas pētniekiem par pieejamo atbalstu uzņēmējiem digitalizācijas jomā un soļiem, kā līdz atbalstam nonākt. RTU, DATI Group un Latvijas Digitālā akseleratora speciālisti sniegs ieskatu, kā ilgtermiņā izvēlēties efektīvus IT risinājumus un atrast uzņēmumam piemērotus mākoņpakalpojumus.


26. aprīlī – Digitālās drošības dienā – sadarbībā ar CERT.LV, NIC, Valsts policiju un LIKTA partneriem tiks analizēti dažādi kiberdrošības aspekti gan privātā lietotāja, gan uzņēmuma līmenī. Vebināros nozares eksperti ar ķirurga precizitāti "preparēs" krāpnieciskus e-pastus, sākot no sūtītāja e-pasta adreses līdz pat bīstamajiem pielikumiem, izvērtēs lietotāju rīcības sekas, pārsūtot šādu informāciju saviem draugiem vai kolēģiem. Tiks sniegti padomi par parolēm un to pārvaldīšanu, digitālās identitātes aizsardzību un mobilo iekārtu lietošanas drošību.

Tēma aktuāla ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas vēlas izzināt jaunākos kibernoziedznieku knifus, lai atpazītu krāpniecību un pasargātu sevi no lieka stresa un zaudējumiem nākotnē.


10.00–11.00 Krāpnieciska e-pasta anatomija

10.00–12.00 Seminārs "Cik labi pazīsti savu klientu?"

12.00–13.00 Biznesa datu drošība un aizsardzība digitālajā vidē

13.00–14:00 Kā neuzķerties uz ļaundara āķa kiberdrošības okeānā?


Vebinārs, kuram pievēršam skolotāju un skolu vadības uzmanību, aicinot vērot tiesšaistē klasēm kopīgi, skolas nodarbību laikā – par pikšķerēšanu sociālajos tīklos. Pēc vebināra iespējams saņemt speciāli gatavotus materiālus darbam klasē ar skolēniem.

14.00–15.00 Tiešsaistes lekcija vidusskolēniem "Paslēpes ar pikšķerēšanu sociālajos tīklos. Atpazīsti tās!"


Augstskolu pasniedzējiem, studentiem un citu izglītības iestāžu audzēkņiem būs noderīgs "Lursoft" vebinārs un praktiskie ieteikumi, kam pievērst uzmanību, veicot datu izpēti "Lursoft", iegūstos datus gan mācību procesā, gan studiju un pētniecības darbu izstrādē.

15.00–16.00 Lekcija studentiem un pasniedzējiem "Uzņēmuma analīze. Datu iegūšana un izpēte"


Savukārt LVRTC seminārā uzņēmējiem demonstrēs, kā e-identitātes un eParaksta rīki paver jaunas iespējas efektivizēt organizācijas biznesa procesus, uzlabot drošību klientu apkalpošanā un ikdienas darbībā. Speciālisti apskatīs tēmas par eParaksta rīku integrācijas praktiskiem jautājumiem, eZīmogu un dalīsies ar uzņēmēju pieredzes stāstiem.


16.00–17.00 “Nacionālie identitātes rīki un eParaksts drošiem biznesa procesiem un klientu apkalpošanai"


27. aprīlis – Digitālās prasmes izglītībai

Digitalizācijai ir vēl neizsmelts potenciāls Latvijas uzņēmumu izaugsmē un attīstībā; tā ir arī priekšnoteikums Latvijas uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai. Viens no prioritārajiem virzieniem Eiropas Atveseļošanas fonda programmās ir atbalsts uzņēmumu digitalizācijai.


10.00–11.30 Seminārs "Lursoft API risinājumi: uzņēmumu, adrešu u.c. datu ielāde, sankciju pārbaužu automatizācija". Aicināti piedalīties uzņēmēji, kas plāno digitalizēt procesus un attīstīt e-komerciju, kā arī dažādu sistēmu izstrādātāji un IT konsultanti, kas piedāvā uzņēmējiem jau gatavus digitalizācijas rīkus.


Tiešsaistes pasākums, uz ko aicināti gan izglītības nozares pārstāvji un mācībspēki, gan plašāka sabiedrība – tiešsaistes diskusija iepazīstinās ar uzsāktajiem augsta līmeņa digitālo prasmju attīstības projektiem Latvijas augstskolās: kvantu tehnoloģijās, augstas veiktspējas skaitļošanā un valodu tehnoloģijās, un to, kur šādas prasmes var pielietot.

Meklēt atbildes, kādu praktisku pielietojumu augsto tehnoloģiju attīstība spēj sniegt cilvēku ikdienas dzīvē, ko mums kā sabiedrībai, valstij spēj sniegt tehnoloģiju attīstība, sarunā aicināti Latvijas Universitātes profesore, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente S. Bāliņa, Dr.sc.ing., Dr.paed., Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore A. Anohina-Naumeca, Latvijas Universitātes profesors A. Ambainis, Dr. sc. comp., Latvijas Universitātes vadošā pētniece I. Skadiņa, Latvijas valodu tehnoloģiju un lokalizācijas uzņēmuma "Tilde" valdes priekšsēdētājs A. Vasiļjevs.

14.00–15.00 Augsta līmeņa digitālo prasmju projekti Latvijas augstskolās


Tēmu bloks, kas aktuāls skolotājiem, apskatot digitālos atbalsta rīkus skolotāju ikdienas darbam un skolēnu pašvadītām mācībām, aicinot uz diskusiju par mākslīgā intelekta produktu ietekmi uz skolotāju ikdienu.

15.00–16.00 Kā digitālie rīki skolā var padarīt mācīšanās procesu daudzpusīgāku. Projekta Skola2030 eksperti izskaidros šādus digitālos rīkus:

Skolo.lv – bezmaksas virtuāla mācību vide, piemērota skolotāja un skolēna ikdienas darbam skolā, mācību plānošanai un vadīšanai kā klātienē, tā attālināti, un īstenojot kombinētas mācības.

Ceļa karte skolotājam – atbalsta materiāls mācību plānošanas procesā un temata apguvē skolēnam. Ceļa kartē iekļauta informācija par tematu, ieteicamais laiks temata apguvei, temata apguves mērķis, sasniedzamie rezultāti un apgūstamās prasmes un ieradumi.

Mācību video platforma Tavaklase.lv – izglītojoša vietne skolotājiem un skolēniem, kurā atrodami ar mācību procesu saistīti mācību video pamatpriekšmetos pamatizglītībā un pamatkursos vidējās izglītības pakāpē, tostarp mazākumtautības valodu apguvei. Video ir saistīti ar 1.–9. klašu skolēnu un vidusskolēnu mācību programmām septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos.


16.30–17.30 Tiešsaistes diskusija Kā ChatGPT izmantot interaktīvu uzdevumu izveidei skolā? Diskusijas noslēgumā tiks sniegts ieskats īsos mācību video, kā pedagogi var izmantot šos rīkus sava darba apjoma mazināšanai, gatavojot pārbaudes darbus.

 

28. aprīlis – Mediju prasmes un digitālie resursi

Tematiskās dienas centrālos pasākumus organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Kultūras informācijas sistēmu centrs, aktualizējot tēmas par e-resursiem, kas brīvi pieejami Latvijas iedzīvotājiem Vienotajā bibliotēku tīklā (gan uz vietas bibliotēku datoros, gan attālināti, reģistrējoties kā bibliotēkas lietotājam), par Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumiem, meklējot arhīva dokumentus un pasūtot izziņas, par iespējām dzimtu pētniekiem un virtuālajiem asistentiem ātrai saziņai ar valsts pārvaldi.

11.00–12.00 Tiešraides seminārs "Valsts vienotajā bibliotēku tīklā pieejamie kultūras resursi izglītībai, informācijai, izklaidei"

12.00–12.30 Tiešraides seminārs "Hugo.lv – valodas tehnoloģiju rīki tulkošanai un ātrai saziņai ar valsts pārvaldi"

12.30–13.00 Tiešraide "E-grāmatas – 21. gadsimta lasīšanas izaicinājums"

13.00–13.30 Tiešraide "Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumi"


Visiem centrālajiem pasākumiem ikviens interesents var sekot attālināti  LIKTA Facebook un citās interneta tiešraidēs.

Bagātinot "Digitālās nedēļas 2023" norisi LIKTA un kampaņas partneri organizē daudzveidīgus tiešsaistes pasākumus, kas notiks visos Latvijas reģionos – skolās, bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Dalība visos pasākumos ir bez maksas.

Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas Savienības prasmju gada un ALL Digital Weeks 2023 ietvaros un šogad Latvijā notiks jau 14. reizi! Pasākuma norises organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar galvenajiem partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Tet, Latvijas Valsts radio un televīzijas centru un Kultūras informācijas sistēmu centru, kā arī vairāk nekā 150 citiem partneriem – IKT nozares uzņēmumiem, ministrijām un valsts iestādēm, pašvaldībām, bibliotēkām un nevalstiskajām organizācijām.

Plašāka informācija par visiem pasākumiem pieejama: www.eprasmes.lv sadaļā "Digitālā nedēļa 2023", izvēloties interesējošo datumu un tēmu, kā arī, meklējot informāciju ar tēmturiem #eprasmes23, #ADWeeks2023 un #EuropeanYearOfSkills.

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu eprasmes@likta.lv


11 views0 comments

Comentarios


bottom of page