top of page

Bezmaksas “Digitālās nedēļas 2023” pasākumi Liepājā


No 24. līdz 28. aprīlim Latvijā norisināsies ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņa “Digitālā nedēļa 2023”. Plašu klātienes un tiešsaistes digitālo prasmju pilnveides pasākumu programmu iedzīvotājiem piedāvā Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs, Zinātnes un izglītības inovāciju centrs un Digitālo inovāciju parks sadarbībā ar vairāk kā 15 partneriem. Dalība visos pasākumos ir BEZMAKSAS.Šogad Digitālās nedēļas Latvijā uzsvars tiek likts uz aktīvāku digitālo tehnoloģiju un pakalpojumu izmantošanu, vienlaikus pievēršot uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai. Atbilstoši šiem darbības virzieniem, arī Liepājā organizētie pasākumi paredzēti visdažādākajām mērķauditorijām, lai iegūtu ikdienā noderīgas zināšanas un prasmes visos digitālo prasmju līmeņos, sākot no pamata un beidzot ar augstām tehnoloģijām.Ceturtdiena, 27. aprīlis:

⦁ 10:00 – 11:00 Tiešsaistes seminārs IT mentoriem un pedagogiem “Labā prakse mācību satura platformas SOMA lietošanā”. Nodarbības laikā tiks demonstrēts, kā strādā “SOMA klasei” funkcionalitāte jeb kā uzsākt interaktīvu viedstundu, uzdot skolēniem pildīt testus, sekot līdzi rezultātiem un pēc tam apkopojumu ievietot e-klasē. Papildus būs iespēja uzzināt, kā izmantot platformas resursus, lai tos uzdotu kā mājasdarbus e-klasē. Soma.lv pārstāvji demonstrēs jaunākos platformas uzlabojumus, kā arī pastāstīs par gaidāmajām izmaiņām. Sarunas laikā dalībniekiem būs iespēja uzdot sev interesējošos tehniskos jautājumus par soma.lv. Šī semināra primārā mērķauditorija ir IT mentori un citi pedagogi.⦁ 11:00 – 12:00 Tiešsaistes seminārs vecākiem “Soma.lv mācību satura platforma”. Vecāki uzzinās, kā soma.lv pieslēgties ar savu e-klases pasi, kā atšķiras saturs, kas pieejams viņiem, skolēniem un skolotājiem. Pēc nodarbības vecāki būs informēti par soma.lv pieejamo saturu un tā izmantošanu dažādiem vecumposmiem. Apskatīsim Viedtēmas, E-grāmatas, Digitālās darba lapas, Rakstāmgrāmatas un Video. Šī semināra mērķauditorija ir ikviens interesents.⦁ 12:00 – 13:00 Tiešsaistes seminārs “Mākslīgais intelekts - draugs vai drauds mūsdienu izglītībā”. Arvien izplatītāki paliek dažādi mākslīgā intelekta rīki, tai skaitā ChatGPT. Līdz ar to pieaug arī bažas, kā tos veiksmīgāk izmantot izglītībā. Tie var būt palīgs mācību procesā, vai arī veicina negodīgumu pastāvīgo darbu izstrādē? Jaunākās tehnoloģijas var uzlabot mācīšanās procesu un būt ļoti noderīgas izglītības jomā, tomēr to izmantošanai ir jābūt ētiskai. Semināra dalībnieki uzzinās, kā labāk izmantot šos rīkus, kādas iespējas tie sniedz un kā atklāt negodīgu mākslīga intelekta izmantošanas praksi. Šī semināra primārā mērķauditorija ir pedagogi un vecāki.⦁ 13:00 – 15:00 Klātienes seminārs “”Skolo.lv” izmantošana pirmsskolas izglītības skolotāju darbā”. Platformas skolo.lv izmantošana pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanā; materiālu – interaktīvu uzdevumu izveide atbilstoši tematam; tematisku resursu/materiālu apkopošana, izmantošana, kopīgošana ar citiem dalībniekiem (iestādes pedagogiem); regulāra, aktuāla komunikācija ar darbiniekiem, izmantojot koplietošanas dokumentus. Nodarbībā Gita Roze demonstrēs Saldus PII “Pasaciņa” labās prakses piemērus par platformas “skolo.lv” izmantošanu un dalībnieki praktiski vingrināsies izveidot interaktīvus materiālus atbilstoši izvēlētajam tematam. Šī semināra primārā mērķauditorija ir pirmsskolas pedagogi.


Vieta: Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra telpās, Peldu ielā 5.


⦁ 13:30 – 16:30 Klātienes seminārs “Medijpratības kurss VeryVerified.eu - praktisks un mūsdienīgs rīks kritiskas informācijas patērēšanas veicināšanai”. VeryVerified.eu ir globālās attīstības un izglītības organizācijas IREX izstrādātais tiešsaistes kurss medijpratībā, kurš pieejams piecās valodās (latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu un krievu). Kurss praktiskā un interaktīvā veidā aplūko dažādus ar kritiskas informācijas patērēšanu saistītus jautājumus, piemēram, kvalitatīva informācijas atlase, sociālo mediju algoritmi, stereotipu loma informācijas uztverē, kognitīvās noslieces un citus. Kursu var apgūt gan individuāli (beigās saņemot diplomu), gan arī instruktora vadībā. Seminārā būs iespēja iepazīties ar metodoloģiju, kā to var izmantot izglītības iestādēs. Šī semināra primārā mērķauditorija ir izglītības iestāžu IT mentori un karjeras konsultanti.


Vieta: Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra telpās, Peldu ielā 5.⦁ 13:30 – 15:00 Tiešsaistes seminārs “ELIIS platformas attīstība un nākotnes vīzija”. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Eliis sistēmas esošo funkcionalitāti un jaunākajiem uzlabojumiem. PII pedagogiem, metodiķiem un vadītājiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par sistēmas lietošanu. Tiks pārrunāti Eliis sistēmas nākotnes plāni un vīzija. Šī semināra primārā mērķauditorija ir pirmsskolas iestādes pedagogi un metodiķi.


Pieteikšanās: https://ej.uz/DIGILiepajaTiessaiste⦁ 15:00 – 16:00 Klātienes seminārs pedagogiem “Interaktīva spēle kā efektīvs mācību paņēmiens mūsdienīgā stundā”. Mūsdienu jaunajai paaudzei interaktīvu spēļu elementu izmantošana mācību procesā ir labs motivators un, atrodot īsto platformu, rīku, var aktivizēt skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī veicināt sadarbības prasmes. Nodarbībā tiks aplūkotas tādas tēmas kā tiešsaistes spēļu rīki mācību tēmu nostiprināšanai, terminu, jēdzienu aktualizēšanai. Mācību procesa organizatori interaktīvam un interesantam darbam klasē. Šī semināra primārā mērķauditorija ir pedagogi.


Vieta: Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra telpās, Peldu ielā 5.

Pieteikšanās: https://ej.uz/DIGILiepajaKlatiene⦁ 18:00 – 20:00 Klātienes nodarbība “Ko bērni iemācās Zinātnes un izglītības inovāciju centrā?” Mācību gads jau tuvojas noslēgumam, tāpēc šīs nodarbības laikā vecākiem un viņu bērniem būs iespēja uzzināt par plašajām iespējām kādas tiek piedāvātas ZIIC. Iepazīt dažāda tipa tehnoloģijas, kuras bērniem ir iespēja praktiski izmēģināt un iemācīties izmantot radošu ideju īstenošanai. Šīs nodarbības primārā mērķauditorija ir bērni un viņu vecāki.


Vieta: Zinātnes un inovāciju izglītības centra telpās, Autoru ielā 4/6.

Pieteikšanās: https://ej.uz/DIGILiepajaKlatienePiektdiena, 28. aprīlis:


⦁ 10:00 – 10:40 Tiešsaistes seminārs “Galvenie riski, ar kuriem saskaras bērni un jaunieši sociālajos medijos”. Mūsdienās bērni un jaunieši savā telefonā vienlaicīgi lieto vairākas sociālās platformas, kurās sazinās viens ar otru, publicē un apmainās ar fotogrāfijām, video un informāciju. ⦁ Drossinternets.lv akcentēs galvenos riskus, ar kuriem saskaras bērni un jaunieši sociālajos medijos. Prezentēs pētījuma rezultātus par jauniešu prasmēm un ieradumiem pārbaudot informācijas patiesumu sociālajos medijos. Šī semināra mērķauditorija ir ikviens interesents.


Pieteikšanās: https://ej.uz/DIGILiepajaTiessaiste


⦁ 14:00 – 15:00 Tiešsaistes seminārs “Piedalies eParaksta apmācībās!” eParaksta komanda aicina ikvienu - privātpersonas, uzņēmējus un organizācijas pieteikties uz bezmaksas semināru par eParaksta rīkiem, to iegūšanu un lietošanu. Kā iegūt eParaksta rīkus? Kas ir e-Identitāte un kur to izmantot? Kā pārbaudīt un parakstīt dokumentus portālā eParaksts.lv, mobilajā lietotnē eParakstsLV un programmā eParakstītājs 3.0.? Dokumentu formāti un koplietošanas iespējas. Šī semināra primārā mērķauditorija ir uzņēmēji, organizācijas, kā arī ikviens cits interesents.


Pieteikšanās: https://ej.uz/DIGILiepajaTiessaiste


⦁ 16:00 – 17:00 Klātienes praktiskā nodarbība “Digitālo rīku izmantošana bērna valodas attīstībai”. Logopēde Aiga Budriķe-Ziemele dalīsies pieredzē kā ikdienā, mājās attīstīt sava bērna runu un valodu. Nodarbībā tiks aplūkotas dažādas metodes - vingrinājumi, attīstošās spēles un pieejamie interneta resursi. Šīs nodarbības mērķauditorija ir ikviens interesents.


Vieta: Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra telpās, Peldu ielā 5.

Pieteikšanās: https://ej.uz/DIGILiepajaKlatiene


Saite dalībai tiešsaistes pasākumos tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem uz anketā norādīto e-pasta adresi.


Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pasta adresi mc@liepaja.edu.lv.


“Digitālā nedēļa 2023” Latvijā (#eprasmes23) organizē organizē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar vairāk nekā 150 partneriem Eiropas Savienības Prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) un ALL Digital Weeks 2023 (#ADWeeks2023) ietvaros, un šogad Latvijā tā notiks jau 14. reizi. Papildu informācija ir pieejama Latvijas digitālo prasmju partnerības platformā www.eprasmes.lv.


Informāciju sagatavoja

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

Peldu iela 5, LV-3401, Liepāja

28 views0 comments

留言


bottom of page