top of page

Atvērtās e-durvis par pieaugušo izglītību Dienvidkurzemes novadā


18.jūnijā, plkst. 10:00, tiešsaistē platformā MsTeams notiks atvērtās e-durvis par pieaugušo izglītību Dienvidkurzemes novadā.

Pirmajā daļā Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestāžu  pārstāvji pastāstīs par izglītošanās iespējām pieaugušajiem Dienvidkurzemes novadā, savukārt otrajā daļā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji iepazīstinās ar aktualitātēm pieaugušo izglītībā,  pieaugušo izglītības koordinatora amata aprakstu un jaunumiem par individuālajiem mācību kontiem.


Programmā -

  • Pieaugušo izglītība Dienvidkurzemes novadā

  • Mūžizglītības pasākumi bibliotēkās, Dienvidkurzemes novada bibliotēka

  • Aizputes novadpētniecības muzejs, Jolanta Berga, Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja

  • Mūžizglītības iespējas kultūras namos, Monta Saldeniece, Kultūras pārvalde

  • Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs - informācija, konsultācijas un projekti, Ieva Ignatova, pieaugušo izglītības darba speciāliste un koordinatore

  • Aktualitātes pieaugušo izglītībā no Izglītības un zinātnes ministrijas

  • Pieaugušo izglītības koordinatora amata apraksts. Anita Zaļaiskalne, dr.sc.admin., projekta “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” eksperte

  • Pilotprojekta uzsākšana Individuālo mācību kontu pieejas attīstībā. Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts Izglītības attīstības ağentūra.


Saite, lai pievienotos pasākumam https://teams.microsoft.com/l/meetup-join

Jautājumu gadījumā, zvaniet, rakstiet Ievai Ignatovai, Pieaugušo izglītības darba speciālistei 25903405, grobinas.pic@dkn.lv


Atvērtās e-durvis Dienvidkurzemes novadā notiek sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” ietvaros.


13 views0 comments

תגובות


bottom of page